Pressmeddelande från Museiverket (extern webbplats)

Bild: Bild av ett eventuellt ryskt vrak, skapad med ekolod. Foto: Marcus Lepola