Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Den stora ångpannan mäter 2,5 meter i diameter

Baltic nytt fornminne

nyhet
2019-06-10
Vraket av lastångaren Baltic fornlämningsförklarades nyligen. Baltic visar tydligt på en brytningstid inom skeppsbyggeri, där traditionella träkonstruktioner övergick till att tillverkas i järn. Hennes betydelse för Blekinge lyftes också fram av länsstyrelsen.

Baltic byggdes år 1872 i Karlshamn som lastångare. Främst kom hon att frakta gatsten under sin verksamhetstid. Hon var på väg hem från Stettin år 1908 då hon grundstötte utanför Bollöarna i Blekinge och blev vrak.

2016 fick Sjöhistoriska museets marinarkeologer i uppdrag att besikta och dokumentera vraket efter ångfartyget Baltic utanför Karlskrona, för att skapa underlag till länsstyrelsens bedömning av vrakets kulturhistoriska värde. Vid undersökningar 2016 framkom att Baltic står kölrätt med lätt slagsida på botten. Skeppssidorna är utfallna, men ångmaskin och panna står på plats midskepps. Ett bråspel finns fortfarande intakt. Vraket är till stora delar begravt i botten, där det troligen är bättre bevarat.

Undersökningen visade att vraket var ett kompositfartyg, byggt med träbord på järnspant. Hon var också försedd med tvåmastad rigg för segling. Ångpannan var från 1892 och maskinen en så kallad tvåcylindrig kompoundmaskin. Blandningen av järn- och trämaterial har bidragit till att fartyget redan har brutits ned i stor utsträckning, eftersom järninfästningarna korroderar och försvagar konstruktionen. Få vrak med denna konstruktion har bevarats, i det avseendet är Baltic en viktig representant för sin tid.

Baltic representerar en mellanperiod i ångfartygskonstruktionernas historia där rigg för segel fortfarande var lag, med en modern ångmaskin som lämpar sig för de långa färderna över havet. Skrovet med bordläggning av trä på järnspant representerar också den övergångsperioden då järn succesivt kom att ersätta trä i fartygsskroven. 

Baltic

Foto: Jim Hansson, SMTM.