Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lastbåtar funna i Göteborg

nyhet
2019-09-25
Tre 1600-talsskepp dök upp under sommaren utgrävningar i Göteborg. Troligen är de använda som pråmar som tog last från ankrade fartyg in i hamn. De fyrahundra år gamla vraken ska nu analyseras.

Skeppen är byggda i klinkteknik, en gammal båtbyggarteknik där man lägger bordläggningsplankorna om lott, så att varje plankas nederdel ligger utanför den planka som ligger nedanför i bordläggningen. De har troligen varit mellan 15–20 meter långa och täcktes av ett tjockt lager lera.

– Konstruktionsmässigt påminner fartygen om Götabåten som undersöktes 2001 utanför Hasselbladshuset, några hundra meter från den nu aktuella fyndplatsen, säger Carina Bramstång Plura arkeolog på Arkeologerna som utför undersökningarna.

Götabåten tolkades som en båt som användes som så kallade ”hemförarbåt”, en lastbåt som gick mellan uppankrade fartyg på älven och stadens hamn. Båtarna användes också i samband med att staden byggdes med kanaler och befästningsanläggningar.

Arkeologerna hoppas nu få mer kunskap om vad skeppen bar för last, varför de ligger där de ligger och hur hamnen såg ut för 300 år sedan.

De arkeologiska undersökningarna av området vid Masthamnen och Kvarnberget nära Nordstan i Göteborg påbörjades under våren 2019 med anledning av att Trafikverket bygger Västlänken. Under utgrävningen har en del av hus, rester av befästningsmurar och hamnmurar och tre skepp hittats.