Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Stillbild på vattenuppkast. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Mina sprängd nära Resande Man

nyhet
2021-11-25
En privatperson dök i somras vid ett grund i Stockholms södra skärgård och upptäckte då en mina på botten. Grundet ligger i det område av grynnor och skär där örlogsfartyget Resande Man grundstötte och sjönk i november 1660. Minan visade sig vara från andra världskriget och låg på 6 meters djup. Nu har minan sprängts.

När Försvarsmakten kom ut till minan vid grundet kunde de konstatera att det var en tysk EMA-mina. Den ser ut som en ”disney-mina”, rund med kontakthorn. Trots att den var gammal och rostig, kunde den härledas från andra världskriget. Många minor fälldes långt ut till havs och vissa har sedan slitit sig och drivit in mot land.  

Uppskattningsvis lades 170 000 minor i Östersjön och Nordsjön under första och andra världskriget, och cirka 50 000 av dessa finns trots minröjningsoperationer kvar i haven. 

De innehåller ofta fortfarande sprängmedel, men själva detonations-anordningen har vanligtvis slutat att fungera. Och de utgör ingen större fara där de ligger idag, berättar Melina Westerberg, kommunikationschef vid Fjärde sjöstridsflottiljen på Försvarsmakten. 

Marinen har oskadliggjort minan under hösten. Minan låg bara ett par hundra meter från vraket av örlogsfartyget Resande Man. Eftersom minan landat i en liten vik med stenar runt omkring så var risken för att vraket skulle komma till skada liten. Marinens dykare, liksom Vraks marinarkeologer och Kustbevakningen har besiktigat vraket både innan och efter sprängningen.  

 Vi ser inga spår av att vraket ska ha tagit skada av tryckvågen som uppkom vid sprängningen, säger marinarkeolog Patrik Höglund vid Vrak. 

Melina Westerberg vill inte göra folk oroliga, men eftersom det ändå finns en risk att närma sig explosiva föremål betonar hon att den som upptäcker ammunition ska följa tre råd: 

  • Rör det inte. 
  • Märk ut platsen.
  • Kontakta Kustbevakningen, Marinen eller Polisen.