Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Ny rapport om fynd från Gribshunden

nyhet
2021-01-22
En nyutkommen rapport berättar om nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med utgrävningen av vraket Gribshunden år 2019. Vraket har legat på Östersjöns botten i mer än 500 år. Nu har forskare för första gången fått möjlighet att studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade.

Gribshunden var ett unikt skepp – ett kungligt storskepp från medeltidens slut och en ny typ av stora skepp som bidrog till den tidigmoderna samhällsförändringen. Som vrak är hon minst lika unik då hon tack vare Östersjöns bräckta vatten är det bäst bevarade skeppsvraket från den här tiden, och det enda i sitt slag. Skeppet är likt den skepptyp som Christofer Columbus seglade till Amerika med, och av dem finns inget kvar.

Några nya viktiga resultat som presenteras i rapporten:

  • Konstruktionen visar på att skeppet förmodligen byggdes i södra delen av Nederländerna. Det var ett toppmodernt skepp för sin tid, ett sådant skepp som tidens makthavare byggde för sin prestige men också för nya upptäckfärder över världshaven.
  • Den arkeologiska undersökningen visar att man efter förlisningen tydligen utförde bärgningar på platsen och bärgade kanoner och värdeföremål.
  • Fyndmaterialet från 2019 års schakt är mycket varierade och speglar uppgiften om att kungen hade hela sitt hushåll ombord. Bland fynden märks tunnor med öl och fisk, men även husgeråd märkta med kungens emblem.
  • Två olika vapen påträffades ett armborst och en liten unik ”handkanon”. Dessa vapen speglar övergångstiden mellan medeltida stridsutrustning och den nya tidens krutvapen.
  • Några av fynden indikerar att det kan ha funnits kvinnor och barn ombord. Det handlar om en sländtrissa, en leksakskanon och en ringbrynja i barnstorlek. Tillhörde brynjan rent av kronprinsen Kristian, senare i Sverige känd som Kristian Tyrann?
  • Kung Hans och hans drottning Kristina tillhörde det senmedeltida Europas absoluta toppskikt. De var släkt med och umgicks med kungar och furstar på kontinenten. Den norditalienska släkten Sforzas hade en vapensköld med ett ormliknande monster som sväljer en människa. På Gribshunden fanns en sådan träfigur, bärgad 2015. Finns här ett samband?

Fakta:

Rapporten är sammanställd av professor Johan Rönnby vid det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola. Han har varit vetenskapligt ansvarig för undersökningarna av vraket vid Stora Ekön sedan 2013.

Rapport:

Läs rapporten om Gribshunden, extern länk, (pdf)