Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Skeppsvraken utanför Vaxholm visar sig vara från tidigt 1600-tal

nyhet
2020-03-09
Nu har träproverna från de två stora örlogsskepp som påträffades vid dykningar utanför Vaxholm i november analyserats. Träproverna, som kommer från de massiva ekplankorna från skeppen, bekräftar antagandet från marinarkeologerna vid Vrak – Museum of Wrecks att skeppen är byggda under 1600-talets första hälft.

Efter fynden av två örlogsskepp utanför Vaxholm i november förra året har ett analysarbete pågått av de träprover som togs av Vraks marinarkeologer. Syftet var att få en datering och ta reda på om de är Vasas systerskepp.
Träproverna visade att det saknades ett okänt antal årsringar vilket gör det omöjligt att se exakt vilket år de huggits. Anledningen till det kan vara erosion eller att skeppsbyggarna huggit bort en del av virket. Detta försvårar arbetet med att identifiera skeppen.


Proverna visar dock att skeppen bör ha byggts under 1620–30-talen vilket stämmer bra överens med teorierna om att det skulle kunna vara något av Vasas systerskepp. Ett av proverna stack ut och hade en bra datering. En balk från ena vraket daterades till 1646/47. Ett prov från det andra vraket daterades också till 1640- talet men inte exakt på året. Detta är sannolikt reparationer som gjorts vilket skulle vara naturligt om skeppen byggdes i slutet av 1620- eller början av 1630-talet.
En intressant faktor för marinarkeologerna är att Scepter skadades under sjöslaget vid Kolberger Heide 1644 (vid Puttgarden, Tyskland), då även Kronan deltog. Båda skeppen, som byggdes samtidigt med skeppet Vasa, bör därför ha reparerats strax efter sjöslaget.

– Vi vet inte om det är de reparationerna vi nu sett men tanken är kittlande, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.
Virket som analyserats kommer från norra Europa. Mer exakt plats än så går i dagsläget inte få fram när det saknas årsringar i träet.

Nästa steg

För att med säkerhet kunna identifiera de två örlogsskeppen måste därför fler dykningar och undersökningar göras. Det primära blir att försöka hitta fler prover som inte är allt för eroderade och då förhoppningsvis kan ge mer exakta dateringar. Lyckas detta kan arbetet på allvar börja i arkiven och förhoppningsvis bekräfta vilka de stora örlogsskeppen är som hittats vid Vaxholm.

Så här ser ofta vardagen ut för en marinarkeolog.