Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Som att leta efter spöken

nyhet
2021-12-20
Vraks marinarkeologer ger sig idag ut och dyker i Stockholms södra skärgård. På uppdrag av Stockholms universitet gör de en ny 3D-avbildning av botten. De letar även upp mätinstrument som kan bidra till svaret på om grundvatten läcker ut i Östersjön. Hittar de läckage av grundvatten är nästa fråga vilka ämnen det i sådant fall innehåller.

Stockholms universitet har i uppdrag av Strålskyddsmyndigheten att kartlägga hur olika ämnen transporteras via regn- och grundvatten ut i havet. Hur föroreningar letar sig ner och sprids till Östersjön.

Övergödningsproblem är en annan viktig fråga. All näring som sprids på åkrar går inte ut via bäckar och älvar, utan tar sig troligen också via grundvattnet ut i Östersjön. Sopor, avlopp och brunnar kan också vara orsak till spridning av olika kemikalier.

Vrak samarbetar

Martin Jakobsson, är professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet och leder forskningsarbetet. Just nu pågår undersökningar vid Aspö i Stockholms södra skärgård. Vraks marinarkeologer ska leta upp och byta ut tre mindre instrument som är installerade på botten, och som samlar data viktig för forskningen. Dessa mäter temperatur och salthalt.

Marinarkeologerna ska även ta bilder och göra en ny 3D-rekonstruktion av den terrassliknande botten. För att se om något hänt sedan de i december 2020 var nere och gjorde 3D över botten.

Under året har en geokemist anställts för att använda mätningar av vattenkemi för att söka efter grundvatten i havsbotten, 

berättar Martin Jakobsson

Radon, salthalt och temperatur

För att upptäcka om grundvatten långsamt läcker ur berggrunden och sediment på havsbottnen, ser forskarna till olika indikatorer. Radon är en viktig sådan. Det finns alltid lite radon i grundvatten eftersom vi har den berggrund vi har. Tecken på radon gör att det troligen kommer grundvatten.

Bara salthalt kan vara en svår parameter att använda då havet vid Stockholms skärgård endast innehåller 6 promille salt (i Bottenviken så gott som inget salt och nära Öresund kan det var ca 10 promille då saltare vatten kommer in där).

Temperaturen kan vara en viktig signal, då grundvattnet temperatur håller sig relativt konstant under året, medan havet både blir kallare och varmare under årstiderna. I Östersjön finns också berggrund med mycket sprickor i som vatten kan leta sig fram igenom.

Osynligt men oerhört viktigt

Vi letar efter något som inte syns, som spöken, säger han och skrattar. Men det är viktigt att få reda på hur vatten rör sig och vad det innehåller, eftersom rent grundvatten och ett rent Östersjön är så oerhört viktigt framöver.

Martin Jakobsson

Stockholms universitet samarbetar med en forskargrupp vid universitetet i Barcelona som är världsledande inom detta område. De har bland annat visat hur grundvattnet har påverkat kompositionen av havsvattnet i Medelhavet.

Resultaten av veckans undersökning kommer under våren. 

Läs om dykningarna och 3D-rekonstrukionen 2020

nyhet

Vraks 3D pussel för grundvattnet