Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Viksbåten på stomme.

Vikingatida vrak i Sverige

nyhet
2023-10-02
De svenska fynden av vikingaskepp brukar lysa med sin frånvaro och det kan verka som att det inte ens finns några. Men det stämmer inte. I den här artikelserien tittar vi närmare på fynden som faktiskt gjorts.

Bilden av vikingen är spridd över hela världen, och en central del är vikingaskeppet. Det finns vikingatida skepp som är välbevarade, som Osebergsskeppet och Gokstadskeppet i Norge, och fynden från Roskilde i Danmark. I denna artikelserie tittar vi närmare på olika typer av båt- och skeppslämningar från vikingatiden i Sverige, och resten av Östersjön. Här i första delen handlar det om de bäst bevarade fynden som finns här i Sverige.

Viksbåten

I slutet av 1800-talet hittades resterna av ett skepp när ett dike skulle grävas vid en äng i Vik, utanför Norrtälje i Uppland. Skeppet togs tillvara på, men det skulle dröja hundra år innan det undersöktes och restaurerades. Viksbåten var 9,6 meter lång och 2,2 meter bred, och hade plats för sex roddare. Båtens material är daterat till slutet av vikingatiden eller tidig medeltid. Ett fynd i samma storlek finns från Bulverket på Gotland, som legat till grund för rekonstruktionen Krampmacken.

Äskekärrskeppet

År 1933 upptäcktes Äskekärrskeppet vid Göta älv. Det är bara skrovets botten som är bevarat, så det går inte att veta exakt storlek, men det var troligen runt 16 meter långt. Skeppet är daterat till år 960, mitt i vikingatiden. Äskekärrskeppet var antagligen en del av den västnordiska skeppsbyggartraditionen och kan ha skiljt sig lite från skeppen i Östersjön.

Årbybåten

Den bäst bevarade vikingatida båten hittades vid Årby gård, nordost om Uppsala. Årbybåten hittades vid en brunnsgrävning 1933, då en grav påträffades. Det finns flera båtgravar, men i Sverige brukar träet inte finnas kvar. Fyndet låg i blålera, som har haft bra bevarandeförhållanden för organiskt material, så en stor del av skrovet och några föremål finns kvar! Graven plundrades redan i forntiden, så metallföremål och mycket av skelettet är försvunna. Båten visar tecken på att ha använts, så den har inte byggts för begravningen. Skrovet är både slitet och lagat. Båten var cirka 3,9 meter lång och användes för mindre vattendrag. De åror som följde med i graven är smala och spjutformade och är ett argument för att båten har varit lättrodd.

Foto: Jens Mohr/Historiska Museet. CC-BY.

Fotevikspärren

En fyndkontext som är aktuell nu är en gammal försvarsanläggning i Skåne. Där har skepp sänkts för att bli ett hinder för angripare, alltså samma i syfte som Vasas systerskepp Äpplet som sänktes på en annan plats! Fyndet gjordes vid Foteviken, som ligger mellan Malmö och Trelleborg. Konstruktionen som är över 354 meter lång har skyddat en naturhamn och är byggd med stenar, pålar och skepp. Idag är det bara ett av skeppen som är totalundersökt. Det vraket kallas för Fotevik 1, och var 10,4 meter långt, men i spärren finns också rester av skepp som varit över 20 meter långa!
I nästa del om Vikingatida vrak i Östersjön kommer det att handla om delar av skepp och båtar funna på olika platser.

Källor

  • Arbman, H. 1936. Båtgrav vid Årby gård i Rasbokil socken, Fornvännen 31
  • Erikskulle friluftsmuseum om Viksbåten
  • Ingelman-Sundberg, C. 1982. 900-åriga vrak i Foteviken - Ett marinarkeologiskt smörgåsbord! Marinarkeologisk tidsskrift
  • Hanson et.al. 2018. Birkas skepp - Vikingatid på Östersjön