Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Vrak i Tyskland

nyhet
2019-04-05
Vid uppbyggnaden av Vrak – Museum of Wrecks krävs god samverkan runt Östersjön. Medarbetare vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), har varit i Bremen, Bremerhaven och Schwerin i Tyskland för att träffa kollegor och diskutera lån av föremål och framtida samarbeten inom Vrak.

Syftet med besöket i norra Tyskland var två. Dels att besöka German Maritime Museum (Deutsches Schiffahrtsmuseum, DSM) och Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, för att se om det finns föremål att låna in till Vrak, från Darssvraket från 1300-talet. Dels att få veta mer om Mönchgut 92 (Kopparvraket), som tyska marinarkeologer fann 2010, och som påminner mycket om det välbevarade vrak som Dykcharter.se tillsammans med SMTM:s arkeologer upptäckte i Stockholms skärgård för drygt ett år sedan.

– Mötet med de tyska kollegorna gav insikt i pågående forskning och dagsaktuella nyheter – precis det vi vill att Vrak ska förmedla, säger Anna Arnberg, ansvarig för delprojekt Kunskap.

– Med hjälp av nya utvecklade metoder och teknik har de kunnat få fram ny kunskap från gamla lämningar, lägger Jim Hansson till, marinarkeolog vid SMTM.

Darssvraket

Darssvraket är ett intressant exempel på en eventuell kogg och representant för den handel som drevs av Hansan. Troligen kom skeppet via Bergen. Marinarkeologerna fann en last bestående av bland annat skiffer, svavel från Island, tegelpannor, nätsänken, nätnål, ben samt ett tennstop med pilgrimsmärke med bild på Maria, Jesus och St Johannes, från Gottsbüren utanför Kassel.

– Vrak vill ge besökarna på museet en möjlighet att se bredden, och om möjligt låna ett urval av föremål som visar på både last och de personer som var ombord, berättar Anna.

Mönchgut 92, Kopparvraket

Mönchgut 92 (Kopparvraket) dokumenterades och grävdes delvis ut för några år sedan, också det funnet utanför ön Rügen. Aktuell forskning har kunnat ge denna lämning ny kunskap. Skeppet är från mitten av 1400-talet. Troligen är skeppet svenskt då det har tunnor med trä från Sverige med så kallat osmundjärn i och koppar från Bergslagen. Skeppen uppvisar ett ålderdomligt och troligen funktionellt sätt att bygga skepp på. Ett annat skepp funnet i Tyskland daterat 1180 har även det en liknade konstruktion som är öppet i mitten och med däck fram och bak.

– Vraket i Sverige uppvisar flera skeppstekniska detaljer som överensstämmer med dessa vrak i Tyskland vilket gav en ny insyn i skeppsbyggartraditionerna som vi vet så lite om, berättar Jim.

Genom att jämföra det vrak som nu hittats i Stockholms skärgård med det i Tyskland skulle kunna leda till ny kunskap och ett spännande samarbete mellan Vrak och marinarkeologerna i Tyskland. Skeppet i Stockholms skärgård har många tunnor med osmundjärn. Just denna typ av järn finns bara fram till början av 1600-talet.

Darssvraket ligger mellan Stralsund och Rostock. Det upptäcktes på 1970-talet och visade sig innehålla många intressanta fynd, bland annat detta tennstop.

Foto: Matilda Fredriksson, SMTM.