Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Vraks 3D pussel för grundvattnet

nyhet
2020-12-14
Hur tar sig grundvatten till Östersjön? Detta undersöker Stockholms universitet just nu tillsammans med Vraks marinarkeologer. Med hjälp av 3D-fotografering och annan mätutrustning försöker de få en bild av hur sötvatten – och även farliga ämnen – kan läcka ut i havet.

Terrasser av lera från istiden har nyligen upptäckts på Östersjöns botten. Nu undersöker forskare om de är formade genom läckande grundvatten.

- Vi har studerat terrasser i Stockholms och Blekinges skärgårdar och även vid den finska kusten. Vår hypotes är att dessa har en koppling till vattencykeln i Östersjön, säger Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten ska Stockholms universitet klargöra hur kopplingen mellan vatten på land och hav fungerar. Hur rinner det ut i havet? Om rent grundvattnet rinner ut i Östersjön så är det inget alarmerande, tvärt om. Men om miljögifter, näringsämnen – och i värsta fall radioaktiva ämnen läcker ut, är det illa. Därför har forskarna fått i uppgift klargöra vart det tar vägen.

- Leran som terrasserna har bildads i avsattes när isen drog sig tillbaka och det är därför mycket möjligt att dessa terrasser finns längs hela vår kust. Nu mäter vi under ett halvår salthalt och temperatur vid några terrasser i Stockholms södra skärgård, berättar Martin Jakobsson.

Vraks marinarkeologer har dokumenterat terrasserna under vattnet. Fotografierna blir 3D-modeller som skalas upp så forskarna kan se hur de ser ut i detalj. 3D-modellerna utgjorde också underlag för var mätinstrumenten för salthalt och temperatur placerades. Dessa tillsammans med andra undersökningar ska förhoppningsvis snart ge Strålsäkerhetsmyndigheten kunskap om hur farliga ämnen kan spridas i Östersjön.

image638qf.png