Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Vraks öppning skjuts fram

nyhet
2020-04-27
Världen över har museer tvingats stänga på grund av den omfattande coronapandemin – däribland Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet som ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndighetens ännu oöppnade museum Vrak – Museum of Wrecks drabbas också. Projektet har stoppat alla kostnader som går och invigningen som var planerad till hösten 2020 är framflyttad.

Den svåra ekonomiska situation som uppkommit i och med att besökare nu uteblir från hela världen på grund av coronaviruset gör att myndigheten står inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Vasamuseets stängning för att hindra smittspridningen av coronaviruset, påverkar alla museer inom myndigheten, inklusive projektet Vrak – Museum of Wrecks.

Vasamuseets intäktsbortfall gör att myndighetens budget nästan halveras. Samtidigt har myndigheten stora fasta kostnader för vård och underhåll av det världsunika skeppet Vasa men också för lokalkostnader och tillsvidareanställd personal. Ett omfattande sparpaket har införts i alla delar av organisationen och samtliga kostnader som inte är verksamhetskritiska är stoppade.

- Att stoppa alla kostnader, även för Vrak – Museum of Wrecks, och skjuta på öppningen har varit helt nödvändigt. Vi gör förstås allt som står i vår makt för att minimera de negativa konsekvenserna och vi har löpande dialog med Kulturdepartementet som känner till vår svåra situation, säger Statens maritima och transporthistoriska museers överintendent Leif Grundberg.

Öppningen av det nya museet var planerat till hösten 2020, men skjuts nu på framtiden. Hur långt fram är oklart.

- Vi måste ta ett steg i taget och fokuserar nu på att ta tillvara det redan genomförda arbetet på bästa sätt – det är många som arbetat hårt med det nya museet i flera år. Allmänhetens stora intresse och nyfikenhet för vad som döljer sig under havsytan finns med all säkerhet kvar och det nya museet har fortfarande en stor potential, även om det dröjer tills vi kan öppna, säger Odd Johansen, projektchef på Vrak – Museum of Wrecks.