Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
En målning av ett krigsskepp som avlossar sina kanoner under en strid år 1605

Ett engelskt örlogsskepp, alltså ett krigsskepp, avlossar sina kanoner under en strid 1605. Utsnitt ur tavlan Schermutseling tussen Amsterdamse en Engelse oorlogsschepen, 20 april 1605 av Hendrik, Cornelisz Vroom, 1614. Foto: Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Del 2: Varför krigade Polen och Sverige?

De tre viktigaste orsakerna till krigen 

Krigen mellan Sverige och Polen handlade om den svenska kungakronan, om den rätta kristendomen och om handeln på Östersjön.

Krig om Sveriges kungakrona 

Krigen mellan Sverige och Polen på 1600-talet handlade om vem som skulle vara kung i Sverige. Den polska kungen Sigismund Vasa var Gustav Vasas barnbarn. Sigismund hade rätt till den svenska kungakronan, som han ärvde efter sin far Johan III.

Sigismund_III_Johan_III_Gustav_Vasa.jpg

På bilderna från vänster: Kung Sigismund III, Sigismunds far Johan III och Sigismunds farfar Gustav Vasa. Källa: Porträttet av Sigismund II, Laboratory Stock National Museum in Krakow. Övriga porträtt: Nationalmuseum

Sigismund var katolik. I Sverige hade hans farfar Gustav Vasa infört protestantismen. Många tyckte därför att det var fel att Sverige nu skulle ha en katolsk kung, som dessutom var kung i det katolska Polen. Sigismunds farbror hertig Karl lyckades därför starta ett uppror i Sverige mot Sigismund. Karl besegrade Sigismund och blev istället för Sigismund vald av den svenska riksdagen till Sveriges kung. Han fick namnet Karl IX.

Gustav_II_Karl_IX_Gustav_Vasa.jpg

På bilderna från vänster: Gustav II Adolf, Gustav II Adolf s far Karl IX och Gustav II Adolfs farfar Gustav Vasa. Källa: Nationalmuseum

Sigismund, som fortfarande var kung i Polen, ville ha tillbaka kungakronan i Sverige. Men kung Karl IX lät istället sin son Gustav Adolf ärva den svenska kronan. Därför fortsatte kriget mellan kusinerna Sigismund och Gustav II Adolf.  

Sigismund_III_JGustav_II_Adolf.jpg

På bilderna från vänster: Kusinerna Sigismund och Gustav Adolf. Källa: Nationalmuseum

 

Varför bara en massa gubbar med kungakronor?

Gustav Vasa ville vara säker på att Vasaätten skulle behålla makten över Sverige. Därför övertalade han riksdagen 1544 att besluta att kungakronan i fortsättningen skulle gå i arv till kungens äldsta son. Så har det varit i 436 år. Men år 1980 ändrade man lagen så även döttrar kan ärva kungakronan och bli regenter. Kung Carl XVI Gustavs äldsta barn Victoria skall alltså ärva kronan och efter Victoria hennes äldsta barn Estelle.

Kronprinsessan_Victoria_och_prinsessan_Estelle_beskuren.jpg

Kronprinsessan Victoria och hennes dotter Estelle.
Foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (beskuren).

 

Krig för den rätta kristendomen 

Religionen var mycket viktig under 1600-talet.  

Sverige hade under 1500-talet, gått över från den katolska till den protestantiska kristendomen. I Sverige lärde man sig att tycka illa om påven och katoliker. De svenska prästerna talade om katolikerna som onda och att de hade hjälp av djävulen. Man tänkte att Gud stod på protestanternas och kung Gustav II Adolfs sida. Gud skulle hjälpa Sverige i krigen mot Polen. Gustav II Adolf sade att han krigade för fred med Guds hjälp.

Kung Gustav II Adolf utnyttjade rädslan för den katolska läran och fick därför riksdagens stöd för att kriga mot Polen. Då kunde svenska krigsfartyg också ta höga tullar på den polska handeln och stoppa Sigismunds försök att återta makten i Sverige. Religion, ekonomi och kungamakt hängde ihop som orsaker till krigen.

Krig om handeln över Östersjön 

Östersjön var ett viktigt hav för den växande handeln. Det land som kunde kontrollera Östersjön med sina krigsfartyg kunde ta höga skatter och tullar. Från Ryssland, Polen och de baltiska länderna gick handelsskepp med bland annat plank och timmer av ek, järn, tjära och hampa västerut. Holland och England behövde dessa råvaror för att bygga skepp så de kunde segla till sina nya kolonier runt om i världen. 

Östersjöhandeln_1600_talet_NY.jpg

Över Östersjön gick stora sjötransporter med ektimmer, tjära, hampa, järn, koppar och spannmål till England och Holland. Grafik: 1991 Bonnier fakta bokförlag  

 

Frågor att besvara och fundera på

- Sverige låg i krig med Polen av flera anledningar. Varför? Ange tre orsaker.  

- Varför fick inte Gustav Vasas barnbarn Sigismund fortsätta att vara kung i Sverige? 

- Gustav II Adolf sa att han krigade för att få fred. Vad tycker du, kan man kriga för att få fred?  

- Känner du till några konflikter i världen i dag där religionen får människor att döda varandra? 

- Vad tänker och tycker du om att samma gud och grundreligion används som drivkraft av båda sidor för ett krig? 

- Om det finns en gud, vad tror du att den guden i så fall tycker om att människor som dödar varandra använder hans namn som ett sätt för att motivera dödandet? 

- Varför var makten över Östersjön så viktig? 

 

Specialuppgift

Schermutseling tussen Amsterdamse en Engelse oorlogsschepen_Hendrik, Cornelisz Vroom, 1614-2.jpg

Källa: Utsnitt ur tavlan Schermutseling tussen Amsterdamse en Engelse oorlogsschepen, 20 april 1605 av Hendrik, Cornelisz Vroom, 1614. Foto: Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Studera målningen av skeppet ovan. Titta på alla människorna ombord på skeppet. Zooma gärna in i bilden om du kan.

Fundera på vad de olika personerna gör, vad de pratar om, hur de ser ut och hur de är klädda! Om du varit med ombord, vem av alla skulle du då kunnat vara?

Fantisera och skriv ner vad som hände dig just den här dagen!

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12