Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Lasten på vraket från Hansatiden

1300-talet: Lasten på vraket från Hansatiden

Innehåll

Ett av Europas bäst bevarade handelsskepp från medeltiden ligger på botten utanför den tyska halvön Darss. Både vraket, lasten och alla föremål ombord berättar mycket om livet under 1300-talet och om en intensiv handelssjöfart organiserad av Hansan. Med hjälp av lasten har forskarna rekonstruerat den sista segelfärden, som i elevlektionen om vraket vid Darss visas i en kort film utifrån Olaus Magnus karta från 1536. Lasten som främst bestod av fisk, renhorn, svavel och brynstenar, berättar också om människors vardagsliv, tankar och religiösa tro.

Lektionen tar även upp betydelsen av Östersjöns bräckta vatten och vad det gör för vattenlevande djurs storlek och för skeppsmaskens utbredning.

 

Det här kan eleverna lära sig

- hur handel kan berätta om människors liv och tankar.
- hur man på medeltiden transporterade tonvis av varor mellan länder utan lastbilar.
- att EU inte var den första organisationen som ville öka och förenkla handeln i Europa.
- hur fisk, sex och religion hänger samman.
- varför Östersjön, utan skeppsmask, är ett av världens bästa hav för gamla vrak.
- hur man trodde Europa såg ut 1539.
- hur man kunde segla i okända vatten och navigera utan GPS.
- hur man trodde att havsmonster såg ut på medeltiden.
- att en bild av Jesus kunde ge tröst i en osäker värld.

 

Uppgifter för elever

Elevfrågorna kretsar bland annat om drivkrafterna bakom handel, hur handeln organiserades då och nu och om det verkligen är så stor skillnad på vår längtan efter speciella varor när man jämför medeltiden med idag.

 

Frågor för Lasten på vraket från Hansatiden

Ta del av frågorna för lektion Lasten på vraket från Hansatiden.

 

Anknytning till läroplaner

LGR 22

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Historia

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.
  • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Religion

Religioner och andra livsåskådningar

  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen.

Hemkunskap

  • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Historia

Hur historia används och historiska begrepp

  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor

Geografi

  • Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

Biologi

Natur och miljö

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12