Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Algblomning. Övergödningen av havsvattnet i Östersjön gör att växtplankton förökar sig onaturligt mycket.

Algblomning. Övergödningen av havsvattnet i Östersjön gör att växtplankton förökar sig onaturligt mycket. Foto: B. Ekberg/Azote Library

Del 3: Östersjön har fått nog!

Östersjöns känsliga miljö är påverkad av oss människor.

Miljöproblem orsakade av människor

Östersjöns miljöer, särskilt grunda kustnära områden, är i dag hotade av olika föroreningar som kan skada växt- och djurlivet.

Miljöföroreningarna beror just på att det bor många människor runt Östersjön, med avlopp och utsläpp från fabriker som har runnit rätt ut i Östersjön.

 

avrinningskarta_NY.JPG

De grönfärgade landområdena är de områden runt Östersjön där vi människor på olika sätt påverkar vattnet i Östersjön. Allt rinnande vatten och det regn som faller rinner ut i Östersjön. Det grönfärgade området kallas för Östersjöns avrinningsområde. Källa: Balticsea2020

Eftersom Östersjön är ett grunt hav är den totala vattenvolymen liten. Det gör att alla gifter, föroreningar och gödningsämnen som människor släpper ut i havet får en högre koncentration. Östersjön är på det viset ett väldigt känsligt och sårbart hav.

syrebrist i Östersjön.png

Syrebrist på grund av övergödning är tyvärr ett vanligt problem på Östersjöns bottnar och leder till att djur- och växtliv dör. Foto: Gunnar Aneer/ Azote Library

Överfiske är ett annat av problemen i Östersjön. Människorna runt Östersjön fiskar upp mer fisk än den mängd som föds varje år. Det gör att den totala fiskmängden (bestånden) ständigt minskar.

Varmare klimat - ett hot mot alla hav

Just nu befinner sig hela jorden i en period då temperaturen på vår planet stiger. Temperaturökningen är skapad av oss människor och går onaturligt snabbt.

Vi har använt fossila bränslen, kol och olja, för att få energi till bilar, flygplan, båtar, värme och elektricitet. När man förbränner dessa bränslen frigörs koldioxid, CO2. Detta ger en ökad växthuseffekt som gör att vi får ett varmare klimat och våra hav försuras. Jordens atmosfär blir för varm.

Den is som finns samlad vid vår planets poler smälter nu snabbt. Haven fylls då på med mer vatten och havsytan stiger. Vissa landområden och stora städer kommer att hamna under vatten. Miljontals människor kommer att påverkas av detta och riskerar att bli klimatflyktingar.

Denna klimatförändring går för snabbt för djur, natur och de stora ekosystemen i haven och skogarna. Ekosystemen hinner inte anpassa sig, istället är risken stor att de förstörs och dör ut. Den viktiga balansen för livet på jorden ändras. Det är ett stort hot mot hela mänskligheten.

För haven och för Östersjön innebär klimatförändringar att salthalten späds ut, försurningen ökar och vattnet värms upp. Strömmarna i havet som är mycket viktiga för den ekologiska balansen i haven, kustmiljön och för klimatet kan ändras. Växter och djur som har anpassat sig till olika miljöer under 1000-tals år hotas nu att försvinna från vår jord. Naturen hinner inte längre med att anpassa sig till dagens klimatförändringar, det går för fort.

 

Ta reda på mer om Östersjöns märkliga och långa historia!

Den animerade filmen”…nära havet vill jag bo. En film om landhöjning.” (6 min) från SGU (Sveriges geologiska undersökning) visar hur landskapet i Sverige, med fokus på Stockholmsområdet, förändrats de senaste 20 000 åren. 

Orsakerna till Östersjöns miljöproblem idag – en del av vår historia

Alla de skeppsvrak från Östersjöns botten som finns på museet Vrak visar spår och rester från oss människor. De är bevis på alla de mänskliga aktiviteter som pågått och ännu pågår runt och i Östersjön. Genom kunskap om vår historia kan vi förstå hur vi hanterat naturen och de känsliga ekologiska system som är en förutsättning för vår egen existens. På det sättet hjälper kunskap om vår historia oss människor att fatta klokare beslut och val i framtiden.

DSC07340_Torbjörn_Gylleus_beskuren.jpg

Sjunkna krigsfartyg från vår historia bevisar hur vi krigat om de resurser som Östersjön ger oss. Främst har det gällt makt och kontroll över handel, segelleder och hamnar. Krig skapar stora problem för miljön. Foto: Torbjörn Gylleus (bilden är beskuren)

I länken nedan kan du se och läsa om hur vi människor påverkat Östersjöns känsliga ekologi och balans.

Då kan du själv fundera över hur människans historia, krig, transporter, fiske, avfall, jordbruk, strävan efter ekonomisk och politisk dominans hänger ihop med hur Östersjön mår i dag.

 

Fyra utmaningar för världens hav

Varför är det så viktigt att haven mår bra?

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-31