O Vrak – Museum of Wrecks i jek marinakoro arheologikano muzei kori so ka ovel ole than ki akanutni brodeskiri sala uzal o Vasamuseet, ko Djurgården ko Stockholm. O phanibe e Baltikane barepanjea hem o pašipe dži ko maributne brodengoro pristanište hem o phago brodi ka ovel naturalno.

Baro kulturikano mangini

E Baltikane baropanjeskoro specijalno than hem istorija značinela kaj odole thane isi jek unikatno but šukar arakhle kotora hem javera mukhiba kotar o razna vremeskere periodija kotar isto klasa sar o pendžarutno brodi (panidžali) Vasa. Odova i jek kotar o barepanja ko sveto kori so džana sine but brodija, hem i unikatno kombinacija taro ekvaš londalo pani, šil, karanuko hem na but kiseoniko/kislorodi ko Baltikano baropani kerela o matrijalija hem o kaš te ikerel pe komaj ki jek perfektno kondicija.
Ko palune berša i tehnika geli angle hem o moderno marinakoro arheologijakoro rodkeribe kerdža o džaniba bašo akava kulturikano mangini te ovel dramatikane but baro.

Izloža hem javera kanalia

O Vrak – Museum of Wrecks dela nevi perspektiva baši istorija hem akanutno vreme. Pomočea taro odova soj arakhlo hem e digitalno tehnikaja amen mangaja te sikava hem te mothova bašo odola manuša kaske so o baropani sine olengoro maro, olengoro panjeskoro drumo, olengoro mariba hem olengoro grobo.

Akava bipendžardo sveto e manušenge ka kerel pe te ovel dživdo ko but neve čhanija ko izložbe ama hem ko Vrakeskoro webbthan, kova i jek kotar taro muzei. Dikhibaja hem suradnjaja/sorabotkaja e javere phuvjencar trujal o Baltikano baropani, o Vrak ka ovel diso pobaro na samo jek muzeikano lokali – tu ka rese amen ko razna kanalia!