Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Nåttarövraket, knä och mast. Foto: Mikael Fredholm, SMTM.

Detta gör en marinarkeolog

En marinarkeolog undersöker föremål och andra spår som människor har lämnat efter sig, och som finns i vatten eller nära vatten. Det kan vara allt från boplatser, försvarsanläggningar och bryggor till ubåtar, flygplan – och vrak.

Marinarkeologer arbetar inte bara ute på öppet hav. Många gånger jobbar de där nya hamnar och broar ska anläggas och sjönära bebyggelse ska byggas.

Arbetet kan omfatta många olika uppgifter: söka, dyka, dokumentera, analysera och undersöka. Det är oftast ett grupparbete eftersom det behövs specialister inom olika områden. Fynden dokumenteras ofta med hjälp av teknisk utrustning.

Ny kunskap om sammanhang

Äldre litteratur och kartmaterial kompletterar undersökningar och utgrävningar. Naturvetenskap, konst- och kulturhistoria är till stor hjälp vid tolkning av fynd.

Pusselbitarna som marinarkeologerna lyckas sätta samman ger oss ny kunskap, om föremålen i sig men också om de stora sammanhangen, och om hur människor levt och rest långt tillbaka i historien.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-24