Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Dykningar vid vraket efter skeppet Resande man.

Här är Vraks forskningprogram

nyhet
2024-04-22
Nu finns ett forskningsprogram för Vrak. Det ska fungera som en riktningsgivare för arbetet med forskning vid museet. Femj områden är prioriterade i programmet.

Med prioriterade teman som Maritima landskap och Krig och konflikt, hoppas museet kunna fånga in flera perspektiv med maritima lämningar som utgångspunkt. Patrik Höglund, forskningssamordnare på Vrak berättar mer.

– Forskning behövs för att bland annat få ny kunskap relaterad till kulturarvet under vatten, kunna utveckla marinarkeologin och upprätthålla en hög kompetens, kvalitetssäkra och skapa innehåll för museet, liksom för att kunna vara en kompetent och intressant samarbetspart för andra aktörer, säger han.

Odd Johansen, museichef på Vrak, menar att forskningen kommer att bli en central komponent i museets identitet som kunskapsinstitution och skapa mervärde. Den ska också främja museets långsiktiga mål som att bidra till att det unika kulturarvet under Östersjöns yta blir allmänt känt, och att vara en betydelsefull aktör i landet inom det marinarkeologiska området. 

– Arbetet med forskning ska ske i väl definierade, beskrivna och förankrade projekt. Projekten ska ha vetenskapliga projektbeskrivningar och forskningen ska tillgängliggöras för alla, kommenterar Patrik Höglund.

Prioriterade teman

För att kunna stå för nyskapande forskning, vara relevant och ge nya perspektiv arbetar Vrak med forskningsteman. De är:

  • Krig och konflikt
  • Människor, last och trader
  • Maritima landskap
  • Visualisera Vrak
  • Hot och bevarande

Forskningsarbetet bedrivs i samarbete med andra institutioner som till exempel universitet och högskolor, inte minst med Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet.