Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Dykare från Vrak undersöker fören på vraket efter Vesta, Undervattensbild.

Dykningar vid Vesta.

Två ångfartyg fornlämningsförklarade

nyhet
2024-04-25
Under 2022 och 2023 utförde marinarkeologerna på Vrak dykningar på tre fartygslämningar i Uppsala län, efter ett beslut av Länsstyrelsen. Uppdraget syftade till att göra antikvariska bedömningar och kulturhistoriska värderingar av dessa skeppsvrak.

Två av vraken är ångfartygen Vesta och War Fundy, som båda förlist efter år 1850 och därmed inte automatiskt klassats som fornlämningar, men nu har blivit det.

Länsstyrelsen fornlämningsförklarar skeppsvrak om specifika kriterier är uppfyllda, exempelvis om fartygslämningen har ett stort upplevelsevärde, intressant historia och kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen bedömer bland annat lämningens potential att ge eller förmedla kunskap och dess kulturhistoriska sammanhang.  

Starkare skydd

Att dessa två skeppsvrak nu är fornlämningsförklarade av Länsstyrelsen innebär att dykning fortfarande är tillåtet, men lagskyddet gör att man inte får göra åverkan, röra eller plocka saker från vraken. Likaså skyddas skeppsvraken vid eventuella exploateringar till havs.

War Fundy

Ångfartyget War Fundy byggdes i Kanada under första världskriget år 1918. Längden var 76 meter och bredden 13 meter. Hon var en kombinerad lastångare och passagerarfartyg. Fartyget var byggt av trä, hade elektrisk belysning samt en trådlös telegraf. I september 1920 gick hon på grund vid Grundkallen, nordost om Gräsö och lyckligtvis räddades hela besättningen.

Vraket är ovanligt eftersom det är ett ångfartyg byggt i trä, som byggdes i en tid av brist på järn och stål på grund av första världskriget. Vraket beskrivs ibland som ett av Östersjöns bäst bevarade vrak, eller Östersjöns vackraste vrak. 

En av orsakerna till att War Fundy nu fornlämningsförklaras är just att det är en välbevarad representant för tidsperioden runt första världskriget.

Fig 1 WarFundy SMTM 1500-750.jpg

War Fundy på grundet. Okänd fotograf. © SMTM.

Om Vesta

Lastångaren Vesta byggdes i England år 1889. Hon var 66 meter lång och nästan 10 meter bred. Under 1900-talets första hälft var fartyget med om flera dramatiska händelser. Först blev det sprängt 1918 under det finska inbördeskriget, men reparerades. Under andra världskriget år 1944 skedde en eldstrid ombord med tyska krigsfångar, som skeppades från Vasa i Finland till Tyskland. I januari 1945 avgick fartyget från Öregrund till Helsingfors, men i en storm fick hon slagsida och sjönk norr om Örskärs fyr. Sex personer överlevde katastrofen, men tragiskt nog omkom tolv personer i det kalla vintervädret.

En av orsakerna till att Vesta nu fornlämningsförklaras är just dess intressanta historia, där vraket kan ses som en historiebärare med högt informationsinnehåll och kulturhistoriskt värde.

Fig 2 Vesta montage kopiera.jpg

Lastångfartyget Vesta, okänt årtal, fotograf och ort. Fotografiet illustrerar hur ett ångfartyg kunde se ut när det vintertid var nedisat. Museiverket Finland. CC BY 4.0. Montage med SMTM:s dykbilder från 2023.

Läs Vraks rapport om Vesta och War Fundy

SVT-inslag om undersökningarna av vraken