Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Hållbarhet

Det är på Östersjöns botten som Vraks samlingar finns. Mer än 100 000 vrak och lämningar väntar på att få berätta sin historia. Det är ett av världens mäktigaste kulturarv. Samtidigt är Östersjön ett av jordens mest förorenade hav. Miljögifter, nedskräpning, övergödning och överfiske har skapat ett hav i kris. Men Östersjön går att rädda. Vrak – Museum of Wrecks vill göra sitt bästa för att bidra.

Varje val gör skillnad. Vrak strävar efter att vara ett hållbart och på sikt klimatpositivt museum i såväl verksamhet som erbjudanden och sortiment. Museet vill inspirera till positiv förändring utan att skuldbelägga, och försöker att hela tiden att ha ett livscykelperspektiv.

Vraks manifest för hållbarhet

Dessa fem punkter är vägledande för allt arbete på Vrak.

1. Ständig förbättring

När Vrak byter ut något – en leverantör, produkt eller arbetsprocess ska museet alltid sträva efter att göra ett bättre val utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

2. Leverantörer som vill göra skillnad

Vrak ska alltid sträva efter att välja leverantörer som själva bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.

3. En hållbar arbetsplats

Vrak ska sträva efter att vara en hållbar arbetsplats. Det gäller allt från en organisations- och ledarskapskultur där museet får människor att må bra, växa och ta eget ansvar till hur museet utformar rutiner och processer med hållbarhet i fokus.

4. Vi gör det tillsammans

Vrak ska sträva efter att samverka med andra aktörer som arbetar för Östersjön och en hållbar närmiljö. Vrak lyfter gärna upp goda förebilder och berättar deras historia. I museets arbete, sortiment och kommunikation ska Vrak inspirera och sprida kunskap kring hur man som individ kan bidra till en förbättrad situation för Östersjön.

5. Uppmuntra till medveten konsumtion

Vrak ska inte uppmuntra konsumtion för dess egen skull. Vrak vill bidra till ett cirkulärt tänkande och hitta kreativa lösningar för återbruk av till exempel produkter, förpackningar och emballage. Sådant som skadar våra hav ska Vrak aktivt välja bort så långt det är möjligt. Det museet säljer ska hålla en hög kvalitet, hålla länge och göra gott. För haven och för människan.

Miljöcertifierad myndighet

Myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, där Vrak ingår, är miljöcertifierat enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001:2015.

SMTM har en hållbarhetspolicy som hjälper verksamheten att fatta beslut som bidrar till de globala målen i Agenda 2030 och till de nationella miljökvalitetsmålen.

Om SMTMs miljöarbete

Exemple på konkreta åtgärder i Vraks miljöarbete

Att inte bärga fartygen.

Att återanvända en historisk byggnad.

Att minska transporter i samband med byggnationen.

Att Vrak förbereder för solceller på museets tak.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-20