Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Arkeologisk utredning i Nyköpingsån i Södermanland. Foto: Jim Hansson, SMTM.

Konsulttjänster

Vraks marinarkeologer har bred kompetens inom arkeologi och kulturmiljövård. Vi bedriver forsknings- och bevarandeprojekt och utför arkeologiska undersökningar – i hela landet.

Vrak samlar en stor del av Sveriges expertis inom marinarkeologi. Fokus ligger på skeppsvrak och andra lämningar under vatten till exempel pålspärrar, hamnar, försvarsanläggningar, fiskeanläggningar och boplatslämningar. Men vi utför också undersökningar på land i äldre maritima miljöer.

Vrak är del av Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Vi utför arkeologiska undersökningar från norr till söder. I Östersjöns bräckta vatten, västkustens salta och inlandets sjöar och åar. Huvuddelen av uppdragen görs i egen regi, men vi anlitas även som underkonsult av andra arkeologiföretag.

Vrak har ett brett nätverk och samverkar med myndigheter, forskare och privata aktörer såväl nationellt som internationellt. Målet med vår verksamhet är att synliggöra och öka förståelsen för det maritima kulturarvet.

Tjänster

Utbudet av tjänster är brett, till exempel:

  • Arkeologiska uppdrag enligt Kulturmiljölagen (KML).
  • Besiktningar av maritima lämningar och kulturmiljöer.
  • Kulturhistorisk värdering.
  • Undervattensfotografering och 3D-modellering.
  • Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar.
  • Stöd till beställare av arkeologiska undersökningar.
  • Stöd till arkeologiska utförare och forskare.
  • Föredrag om den unika undervattensmiljön.
  • Publik arkeologi för skolor och barn.

Kontakta Vraks marinarkeologer

Kontakt

Kulturavsenhetens chef Anna Arnberg nås via e-post: anna.arnberg@smtm.se

Vid brådskande ärenden ring växeln och be att få tala med Kulturarvsenheten. Ärenden som ska handläggas av myndigheten sänds till registrator.

E-post: registrator@smtm.se
Växeln: 08-519 549 00

Presentationsfolder

Ladda hem en broschyr om marinarkeologernas konsulttjänster.

Presentationsfolder (pdf)

Sidan senast uppdaterad: 2024-02-20