Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Bild av ett skeppsvrak med en stående mast, löst virke.

3D-modellering av Osmundvraket

Ny rapport om unika Osmundvraket

nyhet
2024-04-30
Under 1500-talets mitt sjönk ett skepp lastat med järn i Stockholms skärgård. Idag går skeppet under namnet Osmundvraket, på grund av sin ovanliga last. Nu finns en ny vetenskaplig rapport om fyndet att läsa på Vraks hemsida

År 2017 påträffades ett välbevarat vrak vid öarna Stora- och Lilla Husarn utanför Dalarö i Stockholms skärgård. Strax därefter besiktigades vraket av marinarkeologer från Statens maritima och transporthistoriska museer. Det blev upptakten till en undersökning som fortfarande pågår.

Ovanligt fynd

Det kunde konstateras att skeppets last var sensationell – den utgjordes främst av tunnor med järnstycken – så kallade osmundar. Det är genom historiska källor känt att sådant osmundjärn var en mycket betydelsefull svensk exportprodukt under tiden från medeltiden till 1600-talet. I modern forskning har kunskapen om osmundjärn - bland annat avseende dess utseende, bakgrund och hur det handlats – hittills varit begränsad.

Genom dendrokronologisk analys har skeppet kunnat fastställas vara byggt under 1540-talet. Vraket har sannolikt renoverats eller reparerats kort efter år 1553 och någon gång strax därefter har fartyget gått under. Skeppet har varit ett tremastat klinkbyggt kraftigt fartyg med öppet lastutrymme. Det har flera skeppstekniskt intressanta drag – bland annat verkar det ha varit försett med en ”utliggare”, som närmast kan förstås som ett slags bogspröt i aktern.

Det nypåträffade vraket är en unik ögonblicksbild av ett fartyg lastat för export vid 1500-talets mitt. Lämningen rymmer också en enastående möjlighet till ny kunskap om osmundarna och svensk järnhantering under denna tid.

De undersökningar som presenteras i föreliggande rapport har genomförts under perioden 2017–2021 och utförts i samarbete med Jernkontoret.

Kommande undersökningar

Under våren 2024 kommer Vrak genomföra nya undersökningar av vraket och dess last. Missa inte detta – mer information och nyheter kommer att presenteras här på hemsidan.

Ladda ner: Arkeologisk rapport 2024:1 Osmundvraket arkeologisk forskningsundersökning (pdf)