Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Vrak undersöker Vesta vid Upplandskusten

nyhet
2023-05-11
Vraks marinarkeologer fick för en tid sedan ett uppdrag av Länsstyrelsen att leta rätt på och översiktligt dokumentera ett antal skeppsvrak vid Gräsö i norra Uppland. Området är känt för sina många förlisningar då det runt Gräsö finns mycket grynnor och skär. Norr och öster om Gräsö är det öppet hav och mycket väderutsatt. Ett av de vrak vi skulle positionera och dokumentera är Vesta.

Vrak har i dagarna sonarkarterat norr om Gräsö och Örskär, där vi fått uppgifter om att Vesta ligger. Vi hittade vraket, gjorde två dyk samt fotade och filmade vraket. Anledningen till att vi fick detta uppdrag är att vrak förlista efter 1850 kan fornminnesförklaras om vissa kriterier är uppfyllda. Det kan exempelvis vara att en lämning bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde, är allmänt välbevarad, är en god representant för sin tid eller ett populärt dykmål. Lämningen måste dessutom vara hittad och positionerad.

Undersökningen visade var Vesta ligger och vi kunde genom sonarkarteringen och dykningarna få material för att göra en bedömning av lämningens skick. Undersökningen har genomförts tillsammans med Umeå marina forskningscenter, UMF. 

Vestas för, foto: Jim Hansson.

Om Vestas historia

Vesta byggdes 1889 i Newcastle och mätte cirka 67 meter. Hon köptes av Finska Ångfartygs AB. Under det finska inbördeskriget utsattes fartyget för ett sprängattentat av den röda sidan i Mäntyluotos hamn.

Under andra världskriget, i samband med att Finland slutit fred med Sovjetunionen och i stället hamnat i krig med sin forna allierade Tyskland, utbröt eldstrid med tillfångatagna tyskar ombord på Vesta. Tyskarna överbemannades dock.

Den 13 januari 1945 avgick Vesta från Norrköping med 15 män och tre kvinnor i besättningen, lastad med 1 123 ton vete i lös form för transport till Helsingfors. Vesta saknade slingerskott, det vill säga avbalkningar som ska förhindra att lös last inte flyttar sig då fartyget kränger. Vete ansågs vara särskilt farligt att frakta utan slingerskott. Befälhavaren på Vesta ska ha varnats för att lämna hamn med en så riskabel last och avsaknad av slingerskott i lastrummen.

Vid midnatt befann man sig mellan Örskär och Argos grund. I den grova sjön började fartyget kränga och den lösa vetelasten flyttade sig så mycket att man fick en kraftig slagsida. Man försökte åtgärda slagsidan utan att lyckas och man förstod att fartyget snart skulle kantra.

Befälhavaren gav order om att överge fartyget. Efter mycket möda lyckades man sjösätta babords livbåt och tre män och en kvinna lyckades ta sig ombord. Sex man lyckades samtidigt ta sig upp på en livflotte. Flotten flöt, efter att ha slagit runt fyra gånger, iland på Norra Gåsgrundet där den upptäcktes av ett spaningsflyg. Jagaren Vidar tog sig till platsen och hittade flotten med tre män fortfarande vid liv. De tre hade frusit fast i flotten och fick bändas loss.

Tidigt om morgonen drev en livbåt iland vid Örskärs västra udde. Ombord fanns fyra personer, tre män och en kvinna. En av männen tog sig till fyrplatsen på ön för att få hjälp. Fyrpersonal och militärer följde mannen tillbaka till livbåten där de tre andra påträffades. En av männen avled strax därefter av sina skador. De övriga berättade att de kom från den finska ångaren Vesta som några timmar tidigare kantrat mellan Argos grund och Örskär. De tre männen var, tillsammans med de tre som kom iland på Örskär med babords livbåt, de enda av de 18 i besättningen som överlevde.

Vesta påträffades 1992 på nästan 40 meters djup. Vraket var då mycket välbevarat.