Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Däckshus och kompass syns på Annie.

Vrak inspekterar ångaren Annie

nyhet
2023-08-22
I augusti är marinarkeologer från Vrak på plats utanför Umeås kust för att återigen undersöka vraket efter den engelska ångaren Annie.

Annie sjönk år 1891 efter att ha gått på grund öster om Ängsön utanför Umeå. Fartyget var lastat med trä från Sverige och på väg till Lincolnshire i England. Samtliga i besättningen överlevde olyckan.

Vraket efter Annie identifierades år 2021 och är mycket välbevarat, med last och utrustning till stora delar kvar. På grund av dess kulturhistoriska värde planerar Länsstyrelsen i Västerbotten att klassa Annie som fornlämning. Nu ska Vraks marinarkeologer upprätta en vård- och skyddsplan, som bland annat innehåller fotostationer och en 3D-modellering av delar av vraket. 

Patrik Höglund, marinarkeolog på Vrak, berättar om arbetet: 

– Annie är mycket välbevarad med ett i princip intakt skrov. Dessutom förefaller last och utrustning till stora delar vara bevarad. Annie är en god representant för sin fartygstyp och speglar den snabba industrialiseringen under 1800-talets andra hälft. Detta gäller avseende till exempel införandet av ångfartyg av stål, liksom expansionen av den svenska sågverksindustrin längs Norrlandskusten. Annie har därmed ett högt kulturhistoriskt värde samt en stor forskningspotential. Vraket är relativt lättillgängligt för dykning och i princip orört, vilket troligen kommer att locka många dykare till en fantastisk upplevelse.

  • Varför har ni tidigare fått avbryta dykningarna på Annie?

– Annie ligger på öppet hav mellan Holmsund och Holmöarna och är mycket utsatt för väder och vind. Då vi varit här tidigare har vi flera gånger fått avbryta dykningarna för att det blåst upp och vågorna gått höga. Då är det inte säkert att dyka. Det kan också vara mycket strömt, vilket annars är relativt ovanligt i Bottenhavet och Östersjön.

  • Något annat viktigt eller intressant att berätta om detta arbete?

– Det är kul att få jobba i den här delen av landet (Västerbotten). Vi har fått igång ett bra samarbete med Umeå marina forskningscentrum, som vi hyr in båt och skeppare av. Annie är en av Sveriges bästa dykupplevelser!