Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Spektakulärt fynd: Äpplets skulpturer

nyhet
2023-06-07
Marinarkeologer från Vrak har tillsammans med Marinen gjort sensationella fynd vid nya undersökningar av skeppet Äpplet, Vasas systerskepp.

Under våren 2023 tog sig Vraks marinarkeologer och Marinen återigen ut med fartyget HMS Furusund och ner till Äpplets fyndplats med målet att dokumentera skrovet genom 3D-filmning. Redan under de inledande dykningarna görs sensationella fynd – bakom aktern hittar dykarna flera träskulpturer däribland två stora lejon från riksvapnet som suttit på Äpplets akterspegel. Intill lejonen ligger en mindre, rund skulptur i form av ett äpple som skulle vara namnskylten: Riksäpplet.

– Jag har dykt i över 30 år och aldrig hittat en skulptur. Att få vara med och hitta de från Vasas systerskepp Äpplet är bland det häftigaste jag varit med om! Säger Jim Hansson, marinarkeolog vid Vrak.

Fynden är helt unika i sitt slag. Att ett uttjänt, medvetet sänkt skepp skulle ha kvar sina skulpturer är det nog få som trott.

– Att överhuvudtaget hitta Äpplet och att det dessutom sänkts med sin skulpturprakt kvar hade jag aldrig räknat med, utbrister Patrik Höglund, marinarkeolog vid Vrak.

Nu öppnas många dörrar för ny forskning vilken kommer att bidra till en större förståelse för hur dessa skulpturer användes som symbolspråk. Det kan redan nu konstateras att det finns både likheter och skillnader mellan skulpturerna på Äpplet och Vasa – på Äpplet tror sig marinarkeologerna ha hittat titanen Atlas och den skulpturen finns inte representerad på Vasa.

– Det här är ett väldigt spännande och lärorikt samarbete vi har med Vrak – Museum of Wrecks. Det hamnar förstås högt på topplistan under mitt yrkesliv som dykare att helt plötsligt hitta ett gapande lejon som stirrar tillbaka i dunklet där nere, säger Peder Sjöholm, dykeriansvarig på HMS Furusund

Akterkonstruktionen finns delvis bevarad på vrakplatsen. Detta gör att det nu går att förstå utvecklingen från det instabila Vasa och försöken att hitta den rätta formen för ett stort och tungt bestyckat skepp. Undersökningarna visar att Äpplet var högre i aktern och hade en annan form än Vasa, som inte är lika brett i skrovet och smalare högst upp i akterkastellet. Detaljer och skillnader i konstruktionen av de två skeppen gör att vi kommer mycket närmare timmermännen på skeppsgården än tidigare.

Nästa steg

Marinens medverkan har varit avgörande för att hitta Äpplet. Vid undersökningarna av skeppet har stora mängder material anskaffats vilket gör det möjligt för Vraks marinarkeologer att påbörja en 3D-modell av hela vrakplatsen – ett arbete som kommer att presenteras längre fram. Det kan heller inte uteslutas att fynden från Äpplet kommer att bärgas, men det kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Äpplet kommer att bli ett viktigaste fynden för forskningen kring utvecklingen av de stora skeppen under stormaktstiden.

– Jag ser med glädje på det vi gör tillsammans med Vrak – Museum of Wrecks. Förutom att bidra till att veta mer om vår marina historia har samarbetet gjort att våra dykare fått bra träning. Vi utvecklas genom samarbetet, säger Ewa Skoog Haslum, Marinchef.


Jim Hansson och Patrik Höglund. Foto: Mikael Dunker.

Jim Hansson och Patrik Höglund. Foto: Mikael Dunker. 

Fakta

Kung Gustav II Adolf beställde år 1625 två stora örlogsfartyg – Vasa och Äpplet. Skeppen byggdes intill varandra på Skeppsgården i centrala Stockholm. Knappt ett år efter Vasas förlisning 1628 var Äpplet redo att tas i tjänst. När Sverige år 1630 gick in i det 30-åriga kriget fanns Äpplet i armadan som skeppade trupper till Tyskland. Skeppet, som för stabilitetens skull hade byggts bredare än Vasa, tjänade i 30 år innan det 1659 sänktes medvetet i ett sund vid Vaxholm.

Äpplet hittas

Inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan” har marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks tillsammans med Marinen vid flera tillfällen undersökt området vid Vaxholm där Äpplet förmodats ha sänkts. I december 2021 upptäcktes ett stort fartygsvrak och efter ytterligare undersökningar och provtagningar året därpå kunde det konstateras att Äpplet slutligen hade hittats!

Händer på Vrak:

Specialvisningar om Äpplet 10 - 11 juni
After wreck: Äpplets hemligheter 19 juli

Press och media

Här hittar du pressmaterial om fyndet.