Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Hur många vrak finns i Östersjön?

nyhet
2023-06-19
Runt omkring oss på land finns många historiska spår, till exempel ruiner, gravfält och andra fornlämningar. Men hur ser det ut under vattenytan?

Östersjön har varit vår väg till omvärlden i årtusenden, och det har lämnat spår! Det finns olika typer av marinarkeologiska lämningar, de mest kända är båt- och skeppsvrak. På svenskt vatten känner vi till runt 17 000 vrak, och totalt i Östersjön kan det vara uppåt 100 000. Det finns också andra lämningar, som störtade flygplan, rester av gamla bryggor och sjunkna förhistoriska bo- och gravplatser. Det görs hela tiden nya upptäckter.

Varför finns det så många vrak här?

Att det finns så många bevarade vrak och andra lämningar i Östersjön är tack vare dess unika bevarandeförhållanden.

Östersjön är sval och mörk, vilket bidrar till att skydda lämningarna. Havets vatten är bräckt, alltså bara lite salt. I andra hav med saltare vatten trivs skeppsmasken, men i Östersjön kan den inte leva. Skeppsmasken är en typ av mussla som lever av organiskt material, och som gärna äter träet i gamla vrak! Frånvaron av skeppsmask är en viktig del i att Östersjön kan ha så många välbevarade vrak och andra lämningar av trä.

Hoten mot havet och vraken

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Det påverkar havets djur och växter och även lämningarna på botten. Det kan också vara så att ett varmare klimat gör att skeppsmasken kan leva även i Östersjöns bräckta vatten. År 2009 bekräftades det att vrak i södra Östersjön var angripna av skeppsmask. Ett annat problem är vrakplundring. Det händer tyvärr att privatpersoner stjäl föremål från vrak. När föremål eller vrakdelar försvinner så är det delar av vår gemensamma historia som förloras.
Modernare vrak kan i sig också vara hot mot miljön i havet. När skeppen av metall rostar så kan farliga ämnen börja att läcka ut, exempelvis drivmedel som tjockolja eller diesel. Det finns även andra farliga lämningar. Till exempel ligger många minor från världskrigen kvar på havets botten.

Källor: