Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Rapporter 2023

2023:1 Wasahamnen - marinarkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Djurgården 1.1, Stockholms län (pdf)
2023:1 Wasahamnen - marinarkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Djurgården 1.1, Stockholms län (pdf)
2023:2 Skeppskyrkogården vid Glöten (pdf)
2023:2 Skeppskyrkogården vid Glöten (pdf)
2023:3 Tjockö sjökabel - marinarkeologisk utredning (pdf)
2023:3 Tjockö sjökabel - marinarkeologisk utredning (pdf)
2023:4 Skyddsbärgning av föremål från resande man – rapport (pdf)
2023:4 Skyddsbärgning av föremål från resande man – rapport (pdf)
 2023:5 Uppdatering av kulturmiljöregistret – rapport (pdf)
2023:5 Uppdatering av kulturmiljöregistret – rapport (pdf)
2023:6 Najaderna vindkraftpark - marinarkeologisk förstudie (pdf)
2023:6 Najaderna vindkraftpark - marinarkeologisk förstudie (pdf)
2023:7 Prosper vård- och skyddsplan (pdf)
2023:7 Prosper vård- och skyddsplan (pdf)
2023:8 Fältbesiktning, antikvarisk bedömning och kulturhistorisk värdering av fartygslämningar (pdf)
2023:8 Fältbesiktning, antikvarisk bedömning och kulturhistorisk värdering av fartygslämningar (pdf)
2023:9 Kraveln vård- och skyddsplan (pdf)
2023:9 Kraveln vård- och skyddsplan (pdf)
2023:10 Två pålspärrar i Häringe, arkeologisk undersökning (pdf)
2023:10 Två pålspärrar i Häringe, arkeologisk undersökning (pdf)