Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Det här är Östersjöns klassrum

Östersjöns klassrum är Vrak - Museum of Wrecks skolwebb för skolklasser som inte har möjlighet att besöka Vrak i Stockholm. Skolwebben vänder sig även till skolklasser som vill förbereda eller fördjupa ett studiebesök på Vrak - Museum of Wrecks.

Skolwebben innehåller lektioner om Östersjön, olika vrak och marinarkeologi med frågor, lärarhandledningar och fördjupningsartiklar. Dessutom finns tips och länkar, samt idéer och förslag på innehåll i ämnesövergripande temaarbeten.

  • Lektionerna är i första hand avsedda för grundskola och gymnasium men är användbara för samtliga skolformer.

  • Lektionerna är anpassade efter årkurser och läroplan. Varje lektion anknyter till Lgr22 och/eller Lgy11.

  • Materialet kan anpassas efter den egna undervisningen och elevernas behov. Många av uppgifterna har inga givna svar utan öppnar för samtal och reflektion.

  • Lektionerna och övrigt innehåll kan ge en fördjupning av en historisk epok, ge ett nytt perspektiv, lyfta en källkritisk fråga eller vara underlag för ämnesövergripande temaarbeten.

Östersjöns klassrum är ett studiematerial för lärare och elever. Läraren leder eleverna in i materialet.
Läraren kan med stöd av lärarhandledningarna använda lektionerna och faktatexterna som underlag för elevarbete i klassrummet och för att förmedla historia i samtal och berättelser. Gör texterna till dina egna!

Varför lärande med Östersjön?

Havens resurser och förutsättningar är samtidigt dess svaghet. Det handlar om naturtillgångar och ekonomi. Människors konkurrens om haven ödelägger resurser och livsvillkor.

Östersjön är ett ungt och känsligt hav som bara är 14 000 år gammalt. Östersjön har gett oss kontakter, byggt upp våra rikedomar, genererat mångfald och samhällsutveckling.

I Östersjöns avrinningsområden lever idag ca 90 miljoner människor. Vi sliter och drar i det som alla vill komma åt och eftertraktar, på det viset förstör vi samtidigt värdet i det som vi all vill ha.

Spår av detta bruk och missbruk finns på Östersjöns botten. Vrak och lämningar vittnar om vår historia sedan flera tusen år tillbaka i tiden.

Det vi kallar för kulturarvet i och runt Östersjön ger oss nycklar och verktyg för att göra kloka val i framtiden för människornas och Östersjöns bästa. Historia gör oss framtidssmarta!

Koppling till läroplanen

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Lgr 22, ur Skolans värdegrund och uppdrag

 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande.”

Lgy 11, ur Gymnasieskolans uppdrag

 

Se hur du kan arbeta med Östersjöns klassrum

Film om Vraks samarbete med Sunnadalskolan i Karlskrona. I denna inspirationsfilm berättar de hur Östersjöns miljö och historia stimulerat till ämnesövergripande arbeten.

Kontakt

Fredrik Lundgren
Pedagog
Telefon: 070-480 84 72
E-post: fredrik.lundgren@smtm.se

För att boka ett skolprogram behöver du mejla info@vrak.se

 

Presentera klassens material

Vi håller just nu på att utvärdera en funktion för att ladda upp och dela material. Vill du att dina elevers material ska publiceras på Östersjöns klassrum? Mejla till Fredrik Lundgren på fredrik.lundgren@smtm.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-13