Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Kartor och skriftliga källor

Olika historiska källor är ofta till stor hjälp i marinarkeologernas arbete. Gamla sjökort och kartor kan beskriva farleder där segelfartyg tidigare färdades. Konstverk och texter kan vara beskrivningar av platser, förlisningar och sjöslag. 

De historiska källorna kan dels ge ledtrådar till var arkeologerna ska leta efter vrak och lämningar. De kan också hjälpa arkeologen att få reda på mer om det de har hittat. Om det till exempel är ett skeppsvrak från 1600-talet som ska undersökas, så finns mängder av information att hämta från tidens målningar, modeller, ritningar, kartor och texter.

De historiska källorna och skildringarna kan komplettera arkeologin, precis som arkeologin kompletterar historien. Berättelserna om historiens skepp, människor, händelser och platser blir fylligare, kanske också mer rättvisande.

Historiska kartor

Historiska kartor, kanske flera hundra år gamla, kan ha massor att berätta. De visar inte bara hur områden har sett ut rent geografiskt. Byggnader och anläggningar är ofta markerade, som varv, hamnar, ankringsplatser, farleder och fiskeplatser. Kartorna kan också avslöja verksamheter som bedrivits längre inåt land, men lämnat spår i vattnet eller längs kusten.

Därför studerar arkeologer historiska kartor när de förbereder sig för att undersöka ett område. Kartorna ger en uppfattning om vilka typer av lämningar de kan hitta, och vilken utrustning som är bra att ha med sig.

Farleder och vrakkartor

Farleder visade – och visar – vilken väg som var den säkraste och bästa genom ett område. Vrak ligger ofta vid farleder med mycket trafik. Ibland finns vrak inritade på historiska kartor, en del namngivna. Ofta rör det sig om avsiktligt sänkta skepp som använts för att spärra av en farled, eller som fundament för broar, bryggor och kajer.

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du hitta information om alla kända registrerade fornlämningar  i Sverige, både på land och i vatten. I Fornsök finns också flera tusen uppgifter och bevarade berättelser om fartyg som har förlist.

Fornsök

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-24