Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Tillgänglighetsredogörelse

vrak.se lanserades 9 juni 2021. Det är SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer, som är ansvarig för den. Avsikten är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här finns en beskrivning av hur vrak.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan även rapportera brister här.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vrak.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på telefon eller e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brist i tillgänglighet

Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vrak.se inte uppfyller lagens krav. Använd telefon eller e-post nedanför. Försök att förklara dina förutsättningar så detaljerat som möjligt, så att vi förstår vad vi behöver förändra.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

PDF-dokument

På webbplatsens PDF-dokument, huvudsakligen rapporter. Merparten av dessa uppfyller inte kraven för tillgängliga PDF-dokument.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga PDF-dokument till PDF-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla kraven.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation

Vissa videoinspelningar saknar alternativ representation i form av textversioner och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar. Detta kommer att vara åtgärdat senast 31 december 2022. Alla filmer med inbrända undertexter kommer senast 1juni 2023 att få valbara undertexter.

Videoinspelningar som är publicerade före 23 september 2020 kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ text eller annan representation. Nyare videoinspelningar som publiceras kommer att förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering, senast 1 juni 2023.

Syntolkning saknas

Videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i museets sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar saknar textning

Videoinspelningar som direktsänts i Vrakmuseums sociala kanaler (Facebook, YouTube och Instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Prestanda

Webbplatsens prestanda kommer att testas under 2022 och 2023 och eventuella brister i prestanda åtgärdas därefter till helt godkänd nivå.

Övrigt

Under 2022 kommer mindre omfattande brister att åtgärdas:

  • Flera informativa bilder saknar textalternativ. 
  • I faktarutan på sidan för kalenderhändelse förekommer text som tolkas som rubriker, men de saknar rubriktaggar.
  • Fokusmarkeringen i mobilvy är inte tillräckligt tydlig och behöver förbättras. 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2023.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • PDF-filer (rapporter) publicerade mellan 2018-09-23 och 2020-09-23.
  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.
  • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så testar vi webbplatsen

SMTM och upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjorde 2019 en självskattning av tillgängligheten på www.vrak.se. Arbetet utgick från de checklistor som tillhandahålls av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att www.vrak.se ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sedan dess har nya rutiner skapats för att säkerställa att www.vrak.se håller en hög tillgänglighet.

Exempelvis uppdateras åtgärdsplanen och den här tillgänglighetsredogörelsen minst en gång per år utifrån både automatiska och manuella tester. Dessutom har tillgänglighetsriktlinjerna arbetats in i det dagliga arbetet genom integrering i design- och utvecklingsfaserna samt kompletterande testrutiner.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet verkar SMTM internt för att upprätthålla god tillgänglighet på publicerat material. Det görs genom att utbilda redaktörer, granska webbinnehåll samt upprätta åtgärdsplaner och löpande genomföra dem.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 november 2022.

Sidan senast uppdaterad: 2022-11-23