Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Tillgänglighetsredogörelse

vrak.se lanserades 9 juni 2021. Det är SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer, som är ansvarig för den. Avsikten är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här finns en beskrivning av hur vrak.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan även rapportera brister här.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vrak.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på telefon eller e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

 

Rapportera brist i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

PDF-dokument

På webbplatsens PDF-dokument, huvudsakligen rapporter. Merparten av dessa uppfyller inte kraven för tillgängliga PDF-dokument.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga PDF-dokument till PDF-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla kraven.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation

Videoinspelningar på webbplatsen som är publicerade före 23 september 2020 saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som är publicerade före 23 september 2020 kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ text eller annan representation. Nyare videoinspelningar som publiceras kommer att förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering.

Syntolkning saknas

Videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i museets sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar saknar textning

Videoinspelningar som direktsänts i Vrakmuseums sociala kanaler (Facebook, YouTube och Instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Prestanda

Webbplatsens prestanda har ännu inte testats.

Åtgärd: Ambitionen är att under 2021 åtgärda eventuella brister i prestanda till helt godkänd nivå.

iFrames

På webbplatsen används iFrames för att visa innehåll från de externa webbplatserna YouTube samt Sketchfab, trots att iFrames förämrar tillgängligheten. 

Åtgärd: Sketchfab kommer att fasas ut och planeras vara helt ersatt med webbplatsens egen funktion Play. vrak.se:s Play är byggd för att hantera strömmande media på svenska.

Autocomplete

Sökfunktionen på webbplatsen saknar autocomplete, det vill säga funktion för att vid sökning på webbplatsen föreslå sökordsförslag till användaren.

Åtgärd: Sökverktyget på vrak.se stödjer inte autocomplete. För att åtgärda bristen krävs byte till annat sökverktyg. SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • PDF-filer (rapporter) publicerade mellan 2018-09-23 och 2020-09-23.
  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.
  • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så har vi testat webbplatsen

Under juni 2021 har SMTM tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av vrak.se. Utgångspunkten har varit DIGG:s checklistor samt Vägledning för webbutveckling på webbplatsen webbriktlinjer.se.

En plan för de åtgärder som måste genomföras för att vrak.se för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kommer att upprättas. Utvecklingen sker löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. 

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har SMTM arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och upprätta åtgärdsplan för de redaktionella delarna och därefter löpande arbetat med att genomföra åtgärderna.

Webbplatsen blev publikt tillgänglig i juni 2021.

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-22