Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Klubba som användes för att banka hampfibrer till bland annat tågvirke. Foto: Marinmuseum.

Vad säger lagen

Det är viktigt att känna till de lagar som skyddar vårt kulturarv från att förstöras eller försvinna. Det gäller speciellt vid dykning, sjöfart, fiske och vid exploatering i eller nära vatten. 

Plundring, skadegörelse eller att plocka souvenirer är brott mot kulturarvet. Oftast beror kulturarvsbrott på bristande kunskap om vad som finns dolt i eller vid vatten.

Kulturmiljölagen

Den svenska kulturmiljölagen är den viktigaste lagen för kulturmiljövården. Den kom till på 1600-talet, och är världens äldsta lag för skydd av fornlämningar och föremål som hör till dessa. Lagen gäller även fornlämningar i och i anslutning till vatten.

  • Det är viktigt att vi skyddar och vårdar landets kulturmiljö. Ansvaret för att göra det delas av alla
  • Länsstyrelsen har ansvar för kulturminnesvården i länet, och Riksantikvarieämbetet för hela landet
  • Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider
  • Skeppsvrak är en fornlämning om skeppet sjönk innan år 1850. Men även vrak efter skepp som sjönk efter det årtalet kan räknas som fornlämning om de är särskilt intressanta
  • Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning
  • Kulturmiljölagen skyddar inte bara fornlämningar som man känner till, utan också dem som ännu inte hittats.
Kulturmiljölagen

Sportdykning

Det är i allmänhet tillåtet att dyka på skeppsvrak. Du får se men du får inte röra. Vrak med unikt kulturhistoriskt värde kan beläggas med dykförbud för att minska slitage. Dykfirmor erbjuder sportdykare dykupplevelser vid utsedda vrak.

Bygga i eller i anslutning till vatten

Länsstyrelsen ska kontaktas i ett tidigt skede när utbyggnad, muddring, brygganläggning, nedläggning av kablar eller liknande planeras. Det kan bli nödvändigt att göra arkeologiska utredningar eller att vidta särskilda åtgärder som skyddar fornlämningar.

Sidan senast uppdaterad: 2021-07-09