Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. Foto: Jim Hansson, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM.

Atlasmodulen

I Atlasmodulen undersöks och kartläggs alla skepp ur den seglande svenska flottan, cirka 1450–1850. Vad hände efter att skeppen slutat användas i flottan? Var och hur sänktes de? Modulen skapar en grund för stora delar av de övriga projekten.

För ett begränsat antal örlogsskepp finns det en stor mängd känd information, men i de flesta fall är kunskapen mycket begränsad. Tack vare Östersjöns speciella förhållanden utgör bevarade vrak och fragment av den svenska örlogsflottan ett världsunikt arkeologiskt och historiskt material.

I Atlasmodulen samlas information om alla kända skepp ur den seglande svenska flottan i en databas. Samtliga 785 kända skepp ur denna ”glömda flotta” inventeras. Informationen samlas in med särskilt fokus på fysiska lämningar och vad som hände med skeppen men även nuvarande plats och tillstånd undersöks och kartläggs.

Atlasmodulen pågår år 2021–2024.

Kontakt

Projektledare

Jim Hansson, marinarkeolog, Statens maritima och transporthistoriska museer

E-post: jim.hansson@smtm.se

Biträdande projektledare

Patrik Höglund, marinarkeolog, Statens maritima och transporthistoriska museer

Övriga deltagare

Mikael Fredholm och Håkan Altrock, marinarkeologer, Statens maritima och transporthistoriska museer

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-07