Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Det vänstra lejonet i Riksvapnet som har suttit på Äpplets akterspegel. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM, CC-BY

Äpplets nya mysterier

nyhet
2024-04-05
Marinarkeologer från Vrak har i samarbete med Marinen genomfört nya undersökningar på Äpplet, Vasas systerskepp. Vad har det resulterat i?

Under vårens dokumentation av vrakplatsen påträffades ytterligare skulpturer, däribland en 4,93 meter lång hörnskulptur som bör ha suttit i Äpplets akterspegel. Det är ännu oklart vad figuren föreställer men det finns likheter med Proteus som är en tidig, grekisk havsgud. Proteus återfinns på skeppet Vasa, i förens galjon. Att skulpturen på Äpplet istället är placerad i aktern gör det extra intressant. Vad är dess budskap?

Vid Vraks och Marinens gemensamma dykningar 2023 hittades skulpturen av den förmodade grekiska titanen Atlas, som nu har dokumenterats i sin helhet. Den har med stor sannolikhet suttit i akterspegeln och kan utgöra den andra hörnskulpturen, vilket alltså innebär att Äpplet kan ha haft två olika figurer på respektive sida av akterspegeln. På skeppet Vasa saknas en av hörnskulpturerna och den som är rekonstruerad har gjorts snarlik som originalet, vilket gör aktern på Vasa mer symmetrisk. Men tänkte man så på 1620-talet? Det kan de nya fynden på Äpplet möjligen ge svar på.

Äpplets däcksindelning i akterpartiet verkar också skilja sig från Vasas – en extra kanonport har upptäckts längst akterut på övre batteridäck. Detta är av stort intresse eftersom det kan ge mer information om skrovets konstruktion samt den rumsliga indelningen. Kanonporten verkar ha suttit i kajutan vilket skiljer sig från hur Vasas kajuta är placerad. På Vasa finns ingen kanonport där vilket föranleder frågan huruvida kajutan på Äpplet har varit mindre eller är konstruerad annorlunda än på Vasa? Eller har kanonen faktiskt stått i kajutan? Det var i sådana fall ovanligt vid denna tid. Bredden och skrovets form på Äpplet skiljer sig mycket från Vasa. Skeppet bör ha blivit mycket stabilare men trots detta har det laborerats med Äpplets ballast. I ett dokument från 1630 beskrivs det att 1540 större kanonkulor stuvats in som ballast – sannolikt visar detta att man inte var helt nöjd med Äpplets seglingsegenskaper trots bredden.

Nästa steg

Nu kommer allt material som samlats in med information om skulpturerna samt 3D-modeller att bearbetas och analyseras. Ytterligare dykningar på Äpplets vrakplats behövs eftersom det framkommit så många nya frågor. Äpplet kan ge ny och viktig information om hur dessa stora kanonförsedda skepp byggdes samt hur de kontinuerligt förbättrades. Det gamla skeppet kan också skapa en större förståelse för 1620-talets symbolspråk och tankevärld.

Filmer och media