Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Foto: Arkeologerna. CC-BY.

Medeltida fartyg på spåret

nyhet
2022-04-27
I Varberg har nyligen fem träfartyg från medeltiden hittats. Tre av dem är undersökta och de två som väntar på att bli utgrävda kan vara handelsskepp från Hansan. Fartygen ligger vid den medeltida strandlinjen, där en ny tågtunnel och resecentrum nu byggs.

När Trafikverket för Varbergs nya tågtunnel sommaren 2021 började gräva längs den medeltida strandlinjen upptäckte de att de gått igenom ett stort fartyg. Vraket hittades norr om det område som arkeologerna höll på att undersöka.

– Vi ryckte genast ut, säger Elisabet Schager, arkeolog och projektledare vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Att hitta välbevarade vrak längs västkusten är inte så vanligt. De har ofta eroderats hårt eller ätits upp av skeppsmask.

Vraket var 15 meter långt, ett flatbottnat lastfartyg, ursprungligen cirka 18 meter långt. Utifrån delarna kunde konstateras att fartyget var relativt gammalt. Fartygslämningen undersöktes och lyftes och prover för dendrokronologisk datering skickades iväg.

– När vi fick dateringen och även fick veta varifrån träet kom, blev vi glatt överraskade, berättar hon. Virket i ek till bordläggningsplankorna var huggna andra hälften av 1400-talet i östra Östersjöområdet.

Vrak två, tre, fyra och fem

Snart upptäcktes ett andra vrak där timret till spanten visade sig vara fällt år 1533. Resterna av en båt hittades våren 2022, men bestod mest av spridda delar. Men vad som nu är riktigt spännande är att ytterligare två fartyg hittades i vintras. De väntar på bli utgrävda under våren så fort länsstyrelsen gett klartecken.

– Det är två medeltida skepp som kan ha tillhört Hansan. Det är inte omöjligt att vi kommer att finna föremål och last. Redan nu ser vi mängder med ballaststen, berättar Elisabet Schager.

Vraken är bäst bevarade så länge de ligger kvar under sand och lera, men arkeologerna har varit tvungna att ta fram lite grann av dem för att kunna uppskatta deras storlek. Det ena som är större, är cirka 20 meter långt och sex meter brett, och babord sida och delar av botten är kvar. Av det mindre vraket återstår åtta meter på längden och fem meter på bredden.

Medeltida Getakärr

Medeltida Varberg, eller Getakärr som staden hette då, låg norr om Varbergs fästning. Vid en utgrävningar åren 2018–2019 fann arkeologerna delar av den medeltida staden. Elisabet Schager var även då med vid utgrävningen.

– Vi fann rester av bebyggelse och gravar kring kyrkoruinen som hittades redan tidigt 1900-tal, säger hon.

Eftersom det inte finns någon karta av medeltida Getakärr, som på den tiden tillhörde Danmark, ritar de arkeologiska undersökningarna upp en tidigare okänd bild av staden.

Bakgrund

Nuvarande järnväg vid Varberg ska ersättas av ett nytt stationsområde. Bygget inleddes 2019 och planeras bli färdigt 2024. Arkeologiska lämningar har kommit fram sporadiskt, inte minst spåren av Varbergs kritpips-produktion från andra halvan av 1700-talet – och nu dessa fem fartygslämningar.

Arkeologerna är huvudman för projektet och samarbetar med Kulturmiljö Halland, Hallands museer och marinarkeologer från Bohusläns museum och Visuell Arkeologi Norden AB.