Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Fängelsedom för grovt fornminnesbrott i havet

nyhet
2024-01-12
År 2022 dömdes tre män till böter för att ha plundrat fornminnesskyddade skeppsvrak utanför Öland. Domen överklagades och Göta Hovrätt meddelar nu att de tre männen får straffet skärpt till fängelse. En fjärde man som tidigare dömts för medhjälp till brottet får oförändrad villkorlig dom och böter.

Marinarkeologer från Vrak har medverkat i utredningen, bland annat genom att bistå med expertstöd och datering av fynden, samt som vittne i rättegångarna. En av dem är Jim Hansson, som kommenterar domen så här:

– Domen innebär att vi kan fortsätta jobba för att vårt fantastiska kulturarv under ytan får finnas kvar. Det känns också bra med tanke på hur mycket jobb vi och andra myndigheter lägger ner för att allmänheten får behålla våra historier på botten så intakta som möjligt.

– Vi har jobbat så hårt mot plundring och även med att bygga upp samarbeten med Kustbevakningen, Sjöpolisen och Marinen som alla hjälper till med detta. Så det känns väldigt bra att vi nu kan fortsätta det arbetet.

Jim Hansson hoppas att domen ska leda till ökad medvetenhet om vikten av skydda fornfynd under ytan. 

– Man ska tänka på att kulturarvet, alla vraken och historierna tillhör alla. Ingen äger dem. Vet man det är det lättare att förstå att om man tar något eller rör något på ett fornfynd så förstör man för många. Vi arkeologer får svårare att berätta dessa historier, plus att framtida kollegor och tekniker också behöver tillgång till fynden. 

Bakgrund

Det var sommaren 2020 som Kustbevakningen bordade ett fartyg för en kontroll utanför Öland. Vid kontrollen påträffades flera fynd ombord som visade sig vara bärgade fornfynd. Fynden beslagtogs och de tre männen ombord anmäldes för fornminnesbrott. Vid husransakningar på olika adresser påträffades flera sjöfynd som även de beslagtogs av Kustbevakningen. Bland fynden fanns stora mängder skeppsdelar, riggdetaljer, mynt och några kanoner. En av kanonerna daterades till år 1664.

– Hovrätten har vid sin bedömning av brottens straffvärde bland annat beaktat att fornminnesbrott många gånger kan leda till skador som inte går att reparera, eftersom värdefull kulturhistorisk information förstörs och brottet kan sägas rikta sig mot ett kollektivt kulturarv, säger hovrättsrådet Christer Ganelind i en kommentar på Göta hovrätts hemsida.

För media

Är du journalist och vill ha mer information? Kontakta Jim Hansson.

Tel: 08-519 549 22

Mejl: jim.hansson@smtm.se