Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Leksaksbåt från Sigtuna.

Vikingatidens leksaksbåtar

nyhet
2023-12-12
Oavsett om det är barndomens lek eller Vänner-karaktären Chandler i badkaret så är vi många som har en relation till leksaksbåtar. Men det är inget nytt! Det finns flera fynd av forntida lek vid vattnet. 

Livet har inte varit lätt för barn i vår historia. Sjukdomar, stundvis tunga arbetsuppgifter och ansvar. Men det har funnits tid för lek, något som vi kan förstå tack vare arkeologiska fynd. Från vikingatiden finns det fynd av bland annat täljda leksaksvapen och trähästar. Skeppen som har varit centrala för vikingatidens långväga kontakter finns också representerade i leksaksmaterialet!

Norska fynd

I Norge har det hittats flera miniatyrskepp, som varierar i storlek från ungefär 13 centimeter, till runt 80 centimeter! Ett tidigmedeltida fynd från Trondheim har ett litet hål i fören. Det har tolkats som att antingen har det suttit ett snöre som förstag för att stadga masten, eller så har det varit ett snöre så att ett barn kunnat dra båten efter sig i vattnet. År 2016 gjorde ett fynd av en leksaksbåt på en tidigmedeltida gård i Ørland, nordväst om Trondheim. Fyndet gjordes i en brunn, där någon kan ha lekt med båten i vattnet.

Birka och Sigtuna

I Birka har det hittats ett föremål som tolkats som en möjlig leksaksbåt. Föremålet är cirka 15 centimeter långt, och är till skillnad från flera andra miniatyrskepp inte urholkad. Men det är lätt att se framför sig ett barn som satt omgiven av människor, varor och skepp från när och fjärran, samtidigt som hen lekte med sin egen lilla båt och drömde sig bort. På Birka har arkeologer hittat barngravar som innehåller knivar, var det barnet själv som täljt eller var leksaken en present?

Birka förlorar sin plats som nav i Mälardalens handel på mitten av 900-talet. I stället kommer Sigtuna. Där har det också funnits långväga kontakter och en hamn. Där har arkeologer hittat en 16 centimeter lång leksaksbåt, som återigen kan ses som ett tecken på hur centrala skeppen var i det vikingatida samhället. 

Diskussion från Hedeby

I den vikingatida staden Hedeby, och i intilliggande Schleswig, har runt 20 små träskepp hittats. Deras utseende är ganska varierat, från grova i stil med dagens barkbåtar, till välsnidade med fina detaljer. I den vetenskapliga diskussionen om fynden från Hedeby finns olika teorier och tankar: Är de kultföremål eller dryckeskärl? Kanske är de modeller av en skeppsbyggare som vill visa detaljer för eventuella beställare? Eller kanske barn som leker att de är skeppsbyggare? Hela diskussionen mynnar ut i att det antagligen är leksaker, och att de mer detaljerade modellskeppen är presenter från en förälder till ett barn.

Sagamaterialet

I Olav den heliges saga, nedskriven av Snorre Sturlasson på 1200-talet, finns det en liten berättelse om lek. I sagan hälsar kung Olav på hos sin mor Ásta, där hans tre halvbröder bor. Hans bröder är barn och leker på olika vis. Bröderna Halvdan och Guttorm lekar att de har gårdar med hus och djur. En liten bit bort satt Harald, tre år gammal, och lekte med träflisor i vattnet. Kung Olav frågade vad det var för lek, och Harald förklarade att det är hans krigsskepp. Olav sa då att det kanske kommer en dag då han har riktiga krigsskepp, något som förebådar pojkens öde. Han är idag känd som kungen Harald Hårdråde!

Leksaksbåtarna ger oss en unik inblick i vikingatiden och medeltiden. Dom förstärker bilden vi redan har av att skepp och resor var viktiga, men framför allt så får vi en inblick i en grupp i samhället som vi annars brukar missa: barnen, och att dom kunde ha tid och möjlighet att vara just barn.

Källor