Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Pressmeddelande
2022-02-17

Tusen år gammal spärr upptäckt i Blekinge

En tidigare okänd spärranläggning med virke hugget vintern år 1113 har hittats nära Karlskrona i Blekinge. Tusentals pålar har slagits ner i havsbotten och under sen vikingatid och tidig medeltid försvarat inloppet till Lyckebyån i dåtida Danmark. Både kyrkan, kungen och lokala stormän ville ha makt över området och spärren har sannolikt spelat en viktig roll för att förhindra inkräktare att komma i land, kanske för att plundra eller störa den viktiga järnexporten via ån.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län undersökte Vrak – Museum of Wrecks marinarkeologer våren 2021 sex förmodade fornlämningar i Lyckebyfjärden nära Karlskrona. (Vrak är systermuseum till Marinmuseum och Vasamuseet samt en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.) Redan 1995 hittades en spärranläggning i södra Lyckebyfjärden. Vid dykningarna förra våren kunde marinarkeologerna konstatera att det fanns spår på botten av ytterligare en spärranordning, norr om denna mellan öarna Hästö och Länsman.

Skog av pålar
När marinarkeologerna letade efter ett vrak mellan öarna Verkö och Länsman gick deras puls upp. Helt plötsligt syntes en skog av kraftigt eroderade pålar!

– Helt otroligt häftigt att få upptäcka en okänd pålspärr som var så pass intakt, säger marinarkeolog Jim Hansson på Vrak.

Pålarna visade sig vara främst av ek som hade kluvits, eller radialspräckts, vilket är en metod som bygger på att fibrerna i träet inte sågas av, vilket medför att styrkan bibehålls på ett bättre sätt.

– Det fick oss att inse att spärren måste vara mycket gammal med tanke på att eken under 1500- och 1600-talen och framåt blev alltmer sällsynt. Flera träprover för åldersbestämning togs med förhoppning om att få en bra datering.

Huggna vintern 1113
Dykningarna avslutades och nyfikenheten var stor på vad provsvaren skulle säga.

– När dateringarna kom var jag spänd, men när jag läste svaret blev jag väldigt glad. Pålarna hade huggits under vintern 1113, otroligt spännande! säger en entusiastisk Jim Hansson.

Båda spärranordningarna dateras till tidigt 1100-tal. Den som hittades år 1995 är sannolikt också från 1100-talet. Tidigare C-14 datering visade 1000-talet (C-14 är ett lite grövre dateringsverktyg).

–  Det är alltså tusentals pålar som spärrat av sunden in mot Lyckeby. Att de anlagt så stora och omfattande anläggningar visar på områdets betydelse. Man kan anta att det varit verksamhet där redan från slutet av vikingatiden! Kanske var det järnexporten de ville skydda? Eller var det skydd mot piratanfall? funderar Jim Hansson.

–  Detta är en viktig pusselbit i Blekinges historia. Den visar på livsvillkoren under den omtumlande politiska tid då Danmark och Sverige tog form som nationer. Vi är därför glada över att ha bidragit till att öka kunskapen om vad som finns gömt på havets botten, säger Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie, Länsstyrelsen Blekinge.

FAKTA

  • Spärranordningarna är daterade till vintern år 1113
  • Viktig järnexport längs Lyckebyån
  • Området var Danmarks sista utpost mot Sverige
  • Området härjades ofta av fiender

Vad är en spärr?
En spärranordning, ofta även kallad för pålspärr är en träkonstruktion som användes för att hindra fartyg att segla in i till exempel en hamn eller att passera en strategiskt viktig farled. Vanligtvis var spärrarna konstruerade med hjälp av stående träpålar på sjöbotten som stack upp och slutade strax under eller ovanför vattenytan.

Anläggningen kunde kompletteras med försänkningar, bommar eller kättingar. Hur dessa anlagts är oklart men det finns en beskrivning av Olaus Magnus från 1550- talet hur man tillverkat anordningar för att slå ner pålarna på botten från isen. Vilka som byggt spärrarna i Lyckebyfjärden är okänt.

Blekinges tidiga historia
I Blekinge har det påträffats flera spärranordningar och några är från tidig medeltid. Blekinge blev under slutet av 1000-talet en del av danska kyrkans maktområde, under biskopen i Lund. Enligt Adam av Bremen ska Blekingeborna ha kristnats under 1070-talet.

Den danske kungens makt över Blekinge stärktes parallellt med kyrkans i slutet av 1000-talet. Skriftliga källor visar att den danske kungen hade egendomar i östra delen av Blekinge så tidigt som 1182. Helt säkra belägg för denna danska makt kan vi se på 1230-talet i kung Valdemars jordebok.

Troligen kan flera av dessa spärranordningar kopplas samman med danska kungars och stormäns behov av kontroll av farlederna in till sina intressen på land. Järn utvanns ur sjö- och myrmalm i skogarna, och exporterades ut från Lyckebytrakten redan från 1100-talet. Från 1100-talet fram till mitten av 1400-talet var järnet ett av områdets viktigaste exportprodukter.

 

Kontakt
Vid frågor, kontakta:

Jim Hansson, marinarkeolog Vrak. jim.hansson@smtm.se. Tel. 070-929 95 69.
Mikael Fredholm, marinarkeolog Vrak. mikael.fredholm@smtm.se. Tel. 076-724 25 45.
Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie Länsstyrelsen Blekinge län. Karl-Oskar.Erlandsson@lansstyrelsen.se. Tel. 010-224 02 27.

Vrak – Museum of Wrecks
Vrak är ett nytt museum, syster till Vasamuseet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona, samt en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, som berättar om Östersjöns unika vrak och lämningar. Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Vrak tar deras berättelser till ytan, men låter vraken och föremål ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Det nya museet är ett nav för vrak, nya upptäckter och forskning runt hela Östersjön.

Filmer (fri användning)

Film som visar de 1000 år gamla träpålarna

(Patrik Höglund, marinakeolog, Vrak berättar)

Nedladdningslänk, träprover, källa: Vrak/SMTM:

https://streamio.com/api/v1/videos/620b9ec26f8d8da148000002/public_download

 

Film som visar pålspärren under vattnet

(Marinarkeologerna på Vrak underöker 1000 år gamla lämningar av pålspärr)

Nedladdningslänk, undervatten, källa: Vrak/SMTM: https://streamio.com/api/v1/videos/620bb07f6f8d8d3112000002/public_download