Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Styrbordsida Vrak 1
Pressmeddelande
2019-11-08

Två skeppsvrak lika stora som skeppet Vasa funna utanför Vaxholm

Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Dykande marinarkeologer från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp.

Marinarkeologerna vid det nya museet Vrak – Museum of Wrecks, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer, har under veckan undersökt historiska lämningar i en försänkning utanför Vaxholm.

Upptäckten var häpnadsväckande – först fann marinarkeologerna ett skeppsvrak lika stort som skeppet Vasa. Det är ett örlogsskepp från 1600-talet som troligen sänkts avsiktligt för att försvåra för inkräktare att ta sig sjövägen till Stockholm. Aktern är trasig men fören är bättre bevarad och sticker upp cirka 5 meter från botten. Måtten som tagits och konstruktionsdetaljer som noterats stämmer väl överens med Vasas.

– Det var som att simma runt på Vasa, säger marinarkeolog Jim Hansson entusiastiskt.

Dagen därpå fann de ytterligare ett skeppsvrak – sannolikt större än det första – i förlängningen av det första funna vraket.

Marinarkeologerna hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp Äpplet, ett av flera stora örlogsskepp som enligt historiska källor sänktes utanför Vaxholm under 1600- talets andra hälft. Bland dom finns sannolikt även skeppen Kronan och Scepter som byggdes i en serie tillsammans med Vasa under Gustaf Adolfs upprustande av den svenska flottan.

Under dykningarna har marinarkeologerna tagit flera prover av träet i vraken. Dessa prover kommer nu att analyseras för att kunna datera och förhoppningsvis identifiera vraken.

– Detektivarbetet har bara börjat, säger Jim Hansson.

Dykningarna har utförts av Statens maritima och transporthistoriska museer i samarbete med Marinen.

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är ett museum som ska sprida kunskap om det maritima kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik ska museet ta berättelserna till ytan men låta vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst.

Museet öppnar i slutet av 2020 på Djurgården i Stockholm. Det nya marinarkeologiska museet kommer att länka samman kunskapen och samlingarna från bland annat Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum. Museet ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer.

Redan nu arbetar museets marinarkeologer med dykningar, forskningsprojekt, arkivstudier och nätverkande runt Östersjön.  Det leder till ständig kunskapsuppbyggnad och omvärldsbevakning som kan berättas på museet.

Om örlogsskeppen

Gustav II Adolf rustade under 1600-talet upp flottan. Han var en förespråkare för stora, kraftiga skepp med mycket artilleri. De stora skepp som färdigställdes efter Vasa (1628) på Skeppsholmen (nuvarande Blasieholmen) var Äpplet (sjösatt 1629), Kronan (1632), Scepter (1634).

Äpplet deltog vid invasionen av Tyskland 1630, men förefaller därefter ha använts sporadiskt. Sannolikt ett problematiskt skepp. Det sänktes i ett sund vid Vaxholm 1659.

Kronan deltog i strid vid Kolberger Heide 1644 och Öresund 1658. Det sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet. 

Scepter blev det bäst seglande av storskeppen. Det deltog vid Kolberger Heide 1644. Scepter sänktes troligen i ett sund vid Vaxholm på 1670-talet. 

Kontaktpersoner

För frågor om dykningarna och resultaten utanför Vaxholm:

Jim Hansson, marinarkeolog Vrak – Museum of Wrecks
Telefon +46 (0)8-519 549 22, e-post jim.hansson@smtm.se

För frågor om det nya museet Vrak – Museum of Wrecks:

Odd Johansen, projektchef Vrak – Museum of Wrecks
Telefon +46 (0)8-519 549 91, e-post odd.johansen@smtm.se

För frågor om museets marinarkeologiska verksamhet:

Anna Arnberg, samordnare arkeolog Vrak – Museum of Wrecks
Telefon +46 (0)8-519 549 47, e-post anna.arnberg@smtm.se

Övrigt

Cecilia Eriksson, kommunikatör Vrak – Museum of Wrecks
Telefon +46 (0)8-519 558 43, e-post cecilia.eriksson@smtm.se

Bilder och film finns på:

http://download.vrakmuseum.se/

Följ Vrak – Museum of Wrecks på www.vrakmuseum.se, Instagram @vrakmuseum och ”Vraks marinarkeologer” på Facebook.

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum på Djurgården i Stockholm. Museet kommer att ge besökarna en djupdykning till Östersjöns välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder. Museet öppnar hösten 2020 och ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. Följ oss på Instagram @vrakmuseum och på webben www.vrakmuseum.se