Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Småskaligt och genomtänkt
Pressmeddelande
2022-03-17

Vrak miljöcertifierat

Vrak – Museum of Wrecks är nu miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vid den nyligen genomförda miljörevisionen gavs tummen upp tack vare Vraks genomtänkta och naturliga sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor.

I och med ISO-certifieringen arbetar Vrak nu inom ramen för ett miljömässigt hållbart och välfungerande miljöledningssystem.

– ISO är en kvalitetsstämpel för det hållbarhetsarbete vi redan gjort och som vi nu kan bygga vidare på, säger en entusiastisk museichef, Odd Johansen och fortsätter:

– I praktiken betyder det att vi har en bra grund att stå på för att få miljöarbetet att fungera effektivt. Vår koppling till Östersjön är speciell och miljön är en del av Vrak, så vi både vill och måste förhålla oss till hållbarhet och miljöfrågor i vårt dagliga arbete.

Inspiration och förebild
Vrak vill inspirera omvärlden, turister och besökare från Sverige och internationellt, genom att berätta om hur museet arbetar – och om hur kultur och natur påverkas ovan och under vattnet. Museets miljöarbete har också betydelse för kulturarvet. 

– Till exempel bärgar vi inte vraken, vilket skulle vara enormt resurskrävande. Man kan säga att vi bärgar dem digitalt och berättar om dem i våra utställningar, berättar Odd Johansen.

I praktiken
Miljö och hållbarhet fanns med som självklara och viktiga frågor redan i uppdraget till att skapa museet. Under hela ombyggnaden, från en båthall från 1940-talet till ett modernt museum har hållbarhet varit en ledstjärna. Museet har haft stöd av en hållbarhetskonsult för tekniska och bestående lösningar, för både huset och utställningarna. Transporter har klimatkompenserats och avfall har återvunnits. Alla medarbetare är också delaktiga i att hållbara val görs.

Vad det gäller energi så värms huset och varmvattnet upp med 99 % förnybar fjärrvärme och museet har förberett för solpaneler på taket. Nu krävs bara bygglov för att det ska kunna monteras och fungera.

– Vid upphandlingar har vi hållbarhet som ett viktigt kriterium. Det ska vara så hållbart som möjligt. Exempelvis återvinner caféet matrester, som blir mat åt grisar utanför Strängnäs, berättar Odd Johansen.

Unik butik
Hållbarhet är också museibutikens melodi, med ett småskaligt och genomtänkt utbud. Ekologiska, sociala och ekonomiska frågor har vägts in i varje produkt som noga valts ut och granskats ur hållbarhetsperspektiv.

– Vi har valt att vara stränga i alla delar – från tillverkning och transport till emballage. Hur och var tillverkas produkten? Hur långt måste den fraktas? Och om det är för mycket plast och förpackning runt, så väljs varan bort, berättar Odd Johansen.

Några få dykprodukter innehåller plast och andra är tillverkade av återvunnen plast.

– Vi vill inte att museet bidrar till att plast hamnar i atmosfär eller havet. Det går inte alltid att nå ända fram, men vi försöker, avslutar Odd Johansen.

Revisorns positiva iakttagelser

  • Hållbarhetsfokus har tillämpats från början, redan vid utformningen av lokalerna, till exempel klimatkompenserades transporterna.
  • Ett hållbarhetsperspektiv har en central roll för hur man arbetar med att förvalta kulturarvet.
  • Mycket höga miljökrav på produkterna i butiken.

Bakgrund
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan beaktas på ett systematiskt sätt. Miljöledningssystemet fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och ISO 14001:2015.

Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet är sedan 2009 och Järnvägsmuseet sedan 2020 miljöcertifierade enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. I slutet av 2021 blev även Vrak – Museum of Wrecks certifierade.

Alla delar av verksamheten och alla medarbetare berörs och omfattas av miljöledningssystemet och alla medarbetare har ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar.

SMTM har en hållbarhetspolicy som omfattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn hjälper verksamheten fatta beslut som bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Den stödjer även arbetet med att nå myndighetens vision. Årligen arbetas också fleråriga hållbarhetsmål fram.

Vrak ingår även i Kungl. Djurgårdens Intressenter (KDI) vars medlemmar tillsammans och aktivt arbetar för ett hållbart och trafiksmart Djurgården.

Kontakt
Vid frågor, kontakta:

Odd Johansen, museichef Vrak. E-post odd.johansen@smtm.se Telefon 08-519 549 91.

Cecilia Eriksson, kommunikatör Vrak. E-post cecilia.eriksson@smtm.se Telefon 076-607 58 78.

Vrak – Museum of Wrecks
Vrak är ett nytt museum, syster till Vasamuseet, som berättar om Östersjöns unika vrak och lämningar. Vrak ingår i Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Vrak tar deras berättelser till ytan, men låter vraken och föremål ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet är ett nav för vrak, nya upptäckter och forskning runt hela Östersjön.

Adress: Djurgårdsstrand 17, Djurgården, Stockholm.
www.vrak.se