Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Arado

Arado - en spionhistoria?

Innehåll

Östersjöområdet 1943, det tyska initiativet i kriget bryts och styrkeförhållandena jämnas ut, Sverige balanserar sin neutralitet.

Fyndet av ett tyskt spaningsflygplan som tvingas ned på svenskt territorialvatten under en misstänkt flygning mot svensk kust, ger en inblick i krigets dramatik via ett spännande förhörsprotokoll.

Piloterna tas om hand och förhörs. Genom en kritisk granskning av det tidigare hemligstämplade förhöret med piloterna ges möjlighet att ta ställning till den svenska militärens agerande utifrån internationella överenskommelser, folkrätten och krigets lagar i Geneve- och Haagkonventionerna.

 

Det här kan eleverna lära sig

 • att Sverige var neutralt under andra världskriget och försökte balansera olika hot, risker och förpliktelser mot varandra.
 • att krig är så normaliserat att det faktiskt finns lagar för hur krig ska föras.
 • hur makthavare motiverar människor i olika länder att döda varandra i krig.
 • att alla människor måste ta ställning till hur vi ska lösa internationella tvister och konflikter, du med!

Uppgifter för elever

Elevfrågorna handlar om att källkritiskt undersöka och ta ställning till Sveriges neutralitet och agerande.

Det unika källmaterialet, förhören som genomfördes med piloterna samt internationella överenskommelser är elevernas arbetsmaterial.

Eleverna får också fundera över vad som driver krig, hur makthavare skapar fiendebilder, demoniserar motståndaren och var gränserna för civilkurage kan gå.

Frågorna lämpar sig för enskilda ställningstaganden och funderingar som sedan kan växlas upp i grupp- och helklassdiskussioner, där tillämpningar av elevernas egen analysförmåga och att dra slutsatser blir viktiga moment.

Anknytning till läroplaner

LGR22

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Historia

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur.
 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.
 • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor

Religion

Etik och livsfrågor

 • Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.
 • Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Samhällskunskap

Beslutsfattande och politiska idéer

 • FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets bakgrund och innehåll.

Rättigheter och rättsskipning

 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter

Information och kommunikation

 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och hur detta kan påverka normbildning och värderingar

Centralt innehåll för Lgy11

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng Gymnasiegemensam kurs på alla yrkesprogram

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

Samhällskunskap 1b, 100 poäng Gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande program.

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-19