Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Krigsskeppet Solen

Krigsskeppet Solen - skeppet som sprängdes av sin egen skeppare

Innehåll

Lektionen utgår från det svenska örlogsfartyget Solen som, helt enligt reglementet, sprängdes år 1627 av sin egen skeppare därför att polska soldater och sjömän höll på att erövra skeppet.

Skeppet Solen ingick i en sjöblockad mot Polen för att ta tull och skatt på den lukrativa handeln över Östersjön till Holland och England. Lektionen belyser också soldaternas och sjömännens liv ombord med ständig oro och fruktan, kyla, dålig mat och smittsamma sjukdomar. Den belyser också hur de stred till sjöss samt krigets konsekvenser för kvinnor och barn i det svenska samhället.

 

Det här kan eleverna lära sig

- att krigen mellan Sverige och Polen handlade om kontrollen över Östersjön,     
  om kungamakten i Sverige och om kampen mellan katolicism och protestantism. 
- att man hellre sprängde sitt skepp, ibland med manskap, än att låta fienden ta skeppet. 
- att handel var avgörande för ett lands ekonomi och militära styrka. 
- att tjära, hampa, järn och ek var militärt viktiga handelsvaror för sjönationer. 
- att hindra handel genom en sjöblockad är ett effektivt vapen i krig. 
- att krig, ekonomi och religion ofta hänger ihop. 
- hur både män, kvinnor och barn drabbades av krigen. 
- hur sjöslag på 1600-talet gick till och varför det var så grymt och blodigt.

 

Uppgifter för elever

Elevfrågorna handlar om handelns, religionens och arvkungarikets betydelse för krigen mot Polen under början av 1600-talet, men även konsekvenserna för män, kvinnor och barn. En del frågor är aktuella även idag, till exempel religionens pådrivande kraft i krig och om det går att kriga för att skapa fred.

En specialuppgift är att studera en av de målningar av ett skepp som ingår i lektionen där man kan se en mängd detaljer såsom kläder, händelser, arbetsmoment. Eleverna kan sedan skriva en berättelse utifrån att de själva är en av personerna på skeppet och berätta om vad som hände, hur de kände och vad de tänkte den dagen som målningen skildrar.

 

Anknytning till läroplaner

LGR22

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Historia

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.
  • Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön.
  • Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.
  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Svenska

Informationssökning och källkritik

  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Religion

Identitet och livsfrågor

  • Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet

Hem- och konsumentkunskap

Mat och matlagning

  • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

Religion

Etik och livsfrågor

  • Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik

Hem- och konsumentkunskap

Mat och matlagning

  • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Levnadsvanor

  • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-19