Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Träden till vänster är ekar och till höger är det eklöv och ekollon

Träden till vänster är ekar och till höger är det eklöv och ekollon. Foto till vänster: Åke E:son Lindman, Lindman Photography. Foto till höger: Wikimedia CC.

Del 3: Viktiga handelsvaror

Ek till skeppen

Ek är ett bra träslag för att bygga skepp. Det är starkt och tåligt. Det blev till slut brist på stora ekar i Sverige. Eken blev så värdefull att kungen bestämde att alla ekar var flottans egendom. Den bästa eken kom från andra sidan Östersjön, från Polen och Litauen.

 

EKAR_PLANSCH.jpg

När man fällde ekstockar till skeppsbygget gick man ut i ekskogarna med stora mallar för att hitta rätt form på stammar och grenar till skeppets olika delar. 
lllustrationDiderots Encyklopédie. Foto: Marinmuseum/SMTM
 

När ekarna äntligen var färdigväxta byggde man istället fartyg av järn

För att vara säker på att man hade tillräckligt med ekar till krigsskepp i framtiden planterade flottan cirka 300 000 ekar på ön Visingsö i Vättern under mitten av 1800-talet. Ek växer långsamt. Först 1975 var de första ekarna färdiga. Men då hade man börjat bygga krigsfartyg av järn och hade ingen användning för ektimret. Tack vare detta står ekskogen kvar än idag. 

 

ekx2.jpg

Dagens ekskogar på Visingsö. Ekarna planterades för nästan 200 år sedan för att bli virke till seglande krigsskepp. Foto: Åke E:son Lindman, Lindman Photography. Foto till höger: Wikimedia CC.

 

Tjära användes till mycket 

Tjära var som en målarfärg som skyddade mot fukt och röta. Flottan behandlade segel, rep och hela skeppen med tjära. Tjära utvinner man med hjälp av stark värme från tallved med mycket kåda i. Mängder av tjära kom från Ryssland. Tjära var också en viktig exportvara från Sverige.  

 

Hin_Tjära_Yle_köpt.jpgTjära var det vanligaste sättet att skydda trä och rep så att det inte sög åt sig fukt och började ruttna. Foto: Yle/Joni Kyheröinen

Hampa till rep och segel

Hampa har odlats sedan järnåldern i Norden. Av hampväxtens långa fiber gjordes rep och segelduk. Det behövdes väldigt mycket rep till segelfartygen. På skeppet Vasa användes 11 kilometer rep! Den bästa hampan kom från Ryssland och Baltikum.  

 

Cannabis_sativa_(Köhler).jpg

Hampan är snabbväxande och har höga stjälkar. Det är de långa fibrerna på stjälkens yttre del som används.
Illustration: Hermann Adolph Köhler (1834 - 1879), Public domain, via Wikimedia CC

 

repx2.jpg

Repet till vänster är ett nytt rep av hampa. Det gamla hamparepet till höger från 1600-talet hittades i vattnet utanför Marstrands hamn. Det har inte ruttnat i eftersom det hade skyddats med tjära.
Foto vänstra bilden: Matilda Ahl/Flygvapenmuseum. Foto högra bilden: Bohusläns museum 

Massor av järn från Sverige

Järn från Sverige såldes till utlandet. Det användes vid skeppsbygge till spikar och bultar, men också till kanoner och andra vapen. Järn- och även kopparexporten gjorde att Sverige fick viktiga och stora inkomster. Idag är järn fortfarande en av de råvaror som Sverige exporterar mest av till andra länder.

 

SSM_A_10032259.jpg

Järnet från Sverige såldes i långa bitar och kallades stångjärn. 
Foto: Stockholms Stadsmuseum

 

vasa-1500x640.jpg

Precis som skeppet Vasa, här på bilden, byggdes skeppet Solen av stark och hård ek. Repen är av hampa. Spikar och bultar smiddes av järn. Skeppets ek, segel och rep skyddades mot vatten och fukt av tjära så att det inte skulle ruttna så fort.
Foto: Karolina Kristensson, Vasamuseet/SMTM

 

Frågor att besvara och fundera på

- Vilka råvaror behövde stormakterna Holland, Frankrike och England för att bygga krigs- och handelsskepp? 

- Varför var det ont om ekar i Sverige? 

- Kan du ge exempel på råvaror som idag är lika betydelsefulla för stormakternas militära styrka, som ek, järn och hampa var på 1600-talet? 

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12