Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
En illustration av ett skepp med  soldater på. Soldaterna står tätt packade och skeppet är utsmyckat med sköldar längs sidorna, sköldarna har olika mönster och färger. Mönstrade flaggor blåser i vinden och pryder skeppet

Här seglar en fransk flotta med krigsskepp cirka 1483. Skeppet i mitten påminner om hur kung Hans skepp Gribshunden såg ut. Källa: Flatman rapport: 2009:98

Del 1: En fruktansvärd olycka väntade kung Hans skepp

En fruktansvärd olycka väntade kung Hans skepp

Den danska kungen Hans seglade vid midsommartid 1495 med många skepp från Köpenhamn till ett möte i Kalmar för att bli kung i Sverige och över hela Kalmarunionen.

7.4.jpg

En skulptur av kung Hans. Så här tror man att han såg ut. Foto: Jacob Truedson Demitz for Ristesson, Wikimedia Commons

Kungen var ombord på sitt finaste skepp. Det var utrustat med kungligt ståt och många kanoner. Skeppet kallades Gribshunden. Alla dokument och avtal, som skulle göra kung Hans även till Sveriges kung och återupprätta Kalmarunionen fanns med på skeppet, klara för att undertecknas. Men Gribshunden skulle snart drabbas av en fruktansvärd olycka.

runemal.jpg

Ett skepp av samma typ som Gribshunden. Källa: GRIFUN/GRIBSHUND (1495)

När skeppen kom in i Blekinge skärgård, som på denna tid var en del av Danmark, sökte man skydd bakom Stora Ekön eftersom det såg ut att bli oväder. Det finns flera personer som skrivit om olyckan när den ägde rum. När forskarna upptäcker att de arkeologiska källorna stämmer överens med de skriftliga källorna kan de komma närmare vad som verkligen hände för länge sedan.

DSC_0903.jpg

Så här ser Stora Ekön ut idag där Gribshunden lade till. Foto: Johan Rönnby

Kung Hans magiker räddade kungens liv

Reimar Kock, en samtida historieskrivare från Lybeck, berättar i sin krönika att ombord på skeppet Gribshunden fanns inte bara kungen utan också kungens matematiker och personliga stjärntydare, som kunde spå framtiden. Det gick rykten om att han var en magiker, en trollkarl. Magikern hade sett ett märkligt tecken på himlen, ett elakt ansikte och uppmanade kungen att lämna skeppet. På väg från skeppet i en liten båt fick kungen se att skeppet Gribshunden började brinna. Elden spred sig till krutförrådet. Hela skeppet med kungens alla dokument, kläder och dyrbara saker sprängdes i luften. Magikern var kvar ombord och kastades upp över masterna och försvann vid explosionen, berättar en annan skriftlig källa.

Ögonvittnet Tyge Krabbes berättelse

Kung Hans hovman Tyge Krabbe var med när skeppet exploderade sommaren 1495. Tyge Krabbe är ett ögonvittne, som alltså var med och såg olyckan. Han berättar om händelsen i ett brev efter cirka 20 år, kanske är det därför han anger det felaktiga året 1494.

”I det år man skrev 1494 då var det bestämt att man skulle ha en herredag, (ett möte ) i Kalmar mellan kung Hans , den gamla herr Sten Sture och Sveriges rikets råd, och då for kung Hans iväg med Danmarks och Norges råd; jag var hans närmaste betjänt och medföljare, och vi kom till en hamn utanför Rendebye (Ronneby) som kallas Egesund (Ekösund) och det slog eld i hans nådes hovskepp, som hette Gribshunden och många riddersmän och vanliga karlar brändes ihjäl och också doktorn (magikern) från Burgund, och jag blev också skadad.”

Tyge Krabbes originaltext på medeltidsdanska

 ”Itemb det aar, mand schreff 1494, da vaar berammit enn herredag at staa i Kalmarn imellem kong Hans, gammell h. Steen Sture och Suerrigis rigis raad (om riget), och da løb kong Hanns affsted med Danmarckis och Norgis raad; (da var jeg hans naades dreng og medfølgede), och (vi) komb i enn haffnn vden Rendebye, (som) kaldis Egesund, och der kom ild vdi hans (naades) hoffuitskib, som kaldis Gribhund, och bleff der mange riddermendtzmend och fattige karle brendt ihiell och der bleff denn bugende doctor med (og jeg fik og nogen skade der).”

 

gribshunden.jpg

Här ligger vraket av skeppet Gribshunden. Grafik: Hanne Lindberg, Vrak – Museum of Wrecks/SMTM.

Sten Sture den äldre ville behålla makten

Efter förlusten av skeppet Gribshunden fortsatte kung Hans färden mot Kalmar med de övriga skeppen, för att bli unionskung även i Sverige. Det svenska rådet hade också kommit till Kalmar och nu väntade man på att riksföreståndaren Sten Sture den äldre från Stockholm skulle komma, men tiden gick och han dök inte upp. Runt månadsskiftet juli/augusti gav kung Hans upp och återvände till Danmark. Sten Sture den äldre kom en vecka senare och skyllde på dåliga vindar. Men han hade medvetet kommit för sent. Han ville behålla makten över Sverige själv.

 

FRÅGOR ATT BESVARA OCH FUNDERA PÅ

- Gribshunden sökte skydd vid Stora Ekön eftersom man såg på himlen att det skulle bli oväder. Hur blir vi idag varnade för oväder?

- Det var inte ovanligt med eldsvådor ombord. Varför tror du att det lätt kunde börja brinna på skepp?

- Kungen hade med sig en person som beskrivs som magiker, trollkarl och stjärntydare. Det var vanligt att kungar och mäktiga personer tog hjälp av sådana personer. Varför tror du att stjärntydare ofta förekom under medeltiden? Tror du själv på stjärntydning och horoskop? Vet du vilket stjärntecken du är född i?

- Två personer berättar om vad som hände skeppet Gribshunden. Litar du mest på tysken Reimari Kock eller dansken Tyge Krabbe? Varför?

- Försök att läsa den gamla texten, jämför med den svenska moderna texten och se om du hänger med!

- Sten Sture såg till att Kung Hans resa till Sverige inte ledde fram till att Hans blev kung även över Sverige. Hur gjorde han, vilken strategi använde han? Har du varit med om att någon använt en liknande metod mot dig? Brukar du använda sådana strategier?

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-08-17