Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Lärarhandledning Kungaskeppet Gribshunden

Kungaskeppet Gribshunden

Innehåll

Skeppet Gribshunden seglade 1494 med danska kung Hans till ett möte i Kalmar för att förbereda den danska kungens kröning även till svensk kung i Kalmarunionen. Sten Sture den äldre saboterade mötet och lyckades behålla makten i Sverige. Situationen ger en tydlig bild av motsättningarna och problemen inom Kalmarunionen.

Gribshunden är ett nyupptäckt vrak som har fått stor internationell uppmärksamhet eftersom det är samma typ av fartyg som Christoffer Columbus använde på sina resor över Atlanten. Det är det enda kända skeppsfyndet från denna tid i något så när bra skick, tack vare Östersjöns bräckta vatten och låga syrehalt. Utgrävningar och forskning pågår och vi får hela tiden ny kunskap och information om fyndet.

Gribshunden var kung Hans finaste skepp och är bara delvis utgrävt av marinarkeologer. Men redan nu har man gjort unika fynd kring en dramatisk galjonsfigur, vapen, och kunglig utrustning.

Förlisningen finns omtalat i olika skriftliga källor, som tillsammans med de materiella källorna lämpar sig för källkritiska övningar.

Tre filmtips

Fartygen som förändrade världen

Svt Vetenskapens värld från 12 september 2021, svenskt tal och text. 

Svt visade under hösten 2021 en amerikansk film om de då pågående marinarkeologiska utgrävningarna av skeppet Gribshunden med svenskt tal och text. Filmen kan ses till och med 11 mars 2022 och är 59 minuter lång.

Gå till Svt Play för att se filmen (extern länk)

Följ med ner till vraket Gribshunden!

Film från Blekinge Museum, publicerad 30 november 2020, svenskt tal och engelsk text.

Filmen är enkel och pedagogisk och sätter in skeppet i sitt historiska sammanhang. Marinarkeologerna berättar om hur de arbetar och vad de hittat vid skeppsvraket. Filmen är ungefär 9 minuter lång.

Gå till Blekinge Museum på Youtube för att se filmen (extern länk)

Skeppet Gribshunden

Föreläsning från UR Samtiden, 20 november 2020, engelskt/svenskt tal och svensk text.

Filmen Skeppet Gribshunden från UR består av två föreläsningar och lämpar sig för högstadiet eller gymnasiet. Arkeologen Brenden Foley, från Lunds universitet, berättar om Gribshundens marinarkeologiska utgrävningar och om skeppets historiska sammanhang. Föreläsningen är på avancerad engelska, men finns med svensk text (9 minuter). Därefter följer en föreläsning (11 minuter) på svenska av Christoffer Sandahl, Blekinge museum, som berättar och visar föremål, bland annat vapnen, som man har hittat i vraket. Filmen är ungefär 20 minuter lång och kan ses till och med 30 juni 2023.

Gå till UR Play för att se filmen (extern länk)

Tips om tidigare kanoner

En sida med text och bilder om de första kanonerna som var ett nytt vapen på medeltiden. Informationen finns lite längre ner på sidan.

Gå till wadbring.com för att läsa mer om medeltida kanoner (extern länk)

 

Det här kan eleverna lära sig

- att marinarkeologiska undersökningar är en viktig källa till historien.
- att skeppen ständigt har utvecklats och byggts på nytt sätt både för att kunna segla längre, ta större last och bli effektivare krigsmaskiner.
- att man hade respekt för naturens krafter vid oväder och försökte avläsa på molnen och andra tecken hur vädret skulle bli.
- att eld, liksom stormar och oväder, var en stor risk ombord.
- att bilden av ett monster kunde signalera hot, fara och makt på samma sätt som i dag.
- att precis som idag reste makthavare förr till möten för att göra upp om makten.
- att samtidigt som en politisk union mellan olika länder ger styrka, kan en union också skapa motsättningar och stridigheter i själva unionen.

 

Uppgifter för elever

Elevfrågorna handlar dels om att förstå varför människor tänkte och handlade som de gjorde utifrån sina förutsättningar och jämföra med vår tid för att belysa vårt sätt att tänka och handla, dels om att källkritiskt ta del av skriftliga källor.

 

Frågor för Kungaskeppet Gripshunden

Ta del av frågorna för lektion Kungaskeppet Gripshunden.

 

Anknytning till läroplaner

LGR22

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Historia

 Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.
  • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Svenska

Informationssökning och källkritik

  • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bild

Bildframställning

  • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna

Bildanalys

  • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Centralt innehåll i årskurs 7–9

Historia

Hur historia används och historiska begrepp

  • Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
  • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Svenska

Informationssökning och källkritik

  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bild

Bildanalys

  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Centralt innehåll för Lgy 11

Historia 1b

Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

Svenska 1

Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12