Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
En dykare håller upp ett renhorn under i grönt vatten

Många olika djur får sätta livet till när de skall bli, redskap, mat eller kläder. Här har en marinarkeolog hittat ett renhorn från det medeltida vraket utanför Darss. Foto: Roland Obst/archaeomare Institut für marine und maritime Forschung e.V.

Del 2: Skeppets last

Lasten avslöjar var skeppet varit

Fartygets last kan lära oss om vilka varor som var vanliga under mitten av medeltiden. Handelsvaror som hittats i vraket är svavel, fisk, renhorn och brynstenar för att slipa verktyg och vapen. Lasten hjälper också till att avslöja fartygets handelsväg. Troligen lastades varorna i Hansastaden Bergen i Norge.

Svavel

Svavel kom från Island och var lastad i tunnor. Svavlet fraktades troligen först till ett av Hansans handelskontor i Bergen i Norge innan Hansans skepp förde det vidare. En av tunnorna i lasten var fortfarande full med svavel.

Svavel användes till många olika saker, till exempel som medicin för att bota hudutslag och finnar, mot sjukdomen spetälska och mot trög mage. Eftersom svavel dödar bakterier användes det också för att konservera bland annat vin och öl. Dessutom var svavel ett färgämne som gav en stark röd färg. Svavel blev också en allt viktigare handelsvara eftersom det användes för att tillverka krut.

Figur 17.1-.jpg

När arkeologerna undersökte fartygets inre hittade de en väl bevarad tunna i ek, som innehöll svavel. På locket syns fortfarande ett inristat ägarmärke. Foto: Roland Obst/archaeomare Institut

Fiskben

Det fanns massvis av ben från torkad fisk, främst torsk och stör i vrakets lastutrymme. Fisken ombord hade kraftiga ben. Därför tror man att fisken kom från Nordsjön och inte Östersjön. Intill fisken fanns också träpinnar, som kan ha använts för att hänga upp fisken när den torkades. Det verkar som att torkad fisk fraktades i buntar, insvepta i mattor gjorda av bark.  

17.jpg

Fiskben som har hittats i lasten i vraket vid Darss kommer troligen från torsk. Foto: Roland Obst/archaeomare Institut für marine und maritime Forschung e.V.

Fisk fick man lov att äta under fastan

Under medeltiden var nästan alla människor i Europa katoliker. För en god katolik gällde stränga regler för hur man skulle leva sitt liv. Katoliker skulle fasta varje fredag och under flera andra delar av året.

Katolska kyrkan ansåg att sex var orent. När man fastade var det därför förbjudet att äta ägg, mjölk och kött som man tyckte var oren mat. Man tyckte att vattenlevande djur var ren mat, eftersom man trodde att de förökade sig utan att ha sex. Fisk fick man därför äta under fastan.

Det var fasta mer än hälften av årets dagar, så torkad fisk var vanlig mat och en viktig handelsvara.

 

7912_249905_5-1.jpg

Stör är en väldigt gammal och spännande fiskart. Rommen från stör anses vara en delikatess och är mycket dyr. Därför har den fiskats för mycket. Stören i Östersjön är nästan helt utrotad. För att fisken skall bli vanligare i Östersjön igen försöker man släppa ut störar från Kanada i Östersjön. Det kallas att plantera in fisk. Illustration Stör: Lina Nyman, SLU/Artdatabanken 

 

Stören

Vill du läsa mer om den spännande Stören? 

Läs mer på Havochvatten.se (extern länk)

Läs mer på Artfakta.se (extern länk) 

Fisk och blåmusslor blir mindre i Östersjön

Det bräckta vatten gör att marina djur som haft sitt ursprung i salthavet inte blir lika stora i Östersjön där salthalten är lägre. Ett exempel är blåmusslan som blir mycket större i det salta Skagerack och Kattegatt haven vid västkusten.

 

Blåmussla_Västerhavet_Östersjön.jpg

Blåmusslorna i det salta Västerhavet utanför Bohuslän växer dubbelt så fort, blir dubbelt så stora och väger 6 gånger mer jämfört med blåmusslorna i Östersjöns bräckta vatten. Foto: Baltic Eye, Östersjöcentrum Stockholms Universitet

 

8174_206142_5-2.jpg

Torsk har varit en av de vanligaste större fiskarna i Östersjön. Tyvärr har vi människor i alla tider gillat att äta torsk. Vi har fiskat den väldigt mycket. Hårt fiske, Östersjöns syrebrist och bottendöd har gjort att torsken bara blir mindre och mindre och håller på att försvinna i Östersjön. Illustration av torsk: Karl Jilg, SLU/Artdatabanken

 

Torsken

Vill du läsa mer om den spännande Torsken? 

Läs mer på Havet.nu (extern länk)

Läs mer på Artfakta.se (extern länk) 

 

 

Brynstenar

Brynstenar är slipstenar och används för att vässa verktyg och vapen. Inte minst yxor och svärd skulle vara sylvassa. De långsmala brynstenarna i vraket kom från ett stenbrott i södra Norge. Stenarna låg förpackade i buntar som vägde 20 kilo.

Brynstenar.jpg

I vraket finns massor av brynstenar. Det var en viktig handelsvara, eftersom många verktyg och alla vapen ständigt behövdes slipas. Foto: Roland Obst/archaeomare Institut für marine und maritime Forschung e.V

Renhorn

Av renhorn gjorde man kammar, skedar, spelpjäser, pärlor och många andra småföremål, som idag oftast görs av plast. Renhornen från vraket kommer ursprungligen från Norge eller norra Sverige.

dk020824-01-01sd_RENHORN.jpg

Många olika djur får sätta livet till när de skall bli, redskap, mat eller kläder. Här har en marinarkeolog hittat ett renhorn från det medeltida vraket utanför Darss. Foto: Roland Obst/archaeomare Institut für marine und maritime Forschung e.V.

 

20070818-0001_strolling_reindeer.jpgRenen är ett hjortdjur som varit ett viktigt bytesdjur sedan stenåldern. I dag är renen tam och föds upp och lever på stora ytor i norra Sverige. För Skandinaviens samer är renen livsviktig, både ekonomiskt och kulturellt. Foto: Wikipedia, Public domain. Nattfoddderivative work: Isthmus, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons 

 

FRÅGOR ATT BESVARA OCH FUNDERA PÅ

- Vad var det för varor människorna ville ha?

- Renhorn var en av varorna ombord som användes till kammar och små andra föremål. Vad har vi idag oftast för råmaterial i i stället för renhorn till sådana föremål?

- Varför har det blivit brist på vissa fiskarter i Östersjön?

- Tror du att människorna på medeltiden var oroliga för att det kunde bli brist på exempelvis torsk om man fiskade mycket torsk? Varför/varför inte?

- Varför är vattnet saltare i södra Östersjön än i resten av Östersjön?

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12