Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Textversion: Det är hårda straff för de här brotten

Textversion av filmen Det är hårda straff för de här brotten. 

[En båt kör genom skärgården med besättningsmän ombord. I nästa klipp berättar kustbevakningens Patrick Dahlberg] Vi har tyvärr haft tjuvar på de här vraken. Vi vet att det har försvunnit föremål. Det har försvunnit föremål. [Marinarkeolog Jim Hansson från Vrak kompletterar] Det har plundrats. Även fast det är totalt dykförbud. Vi befinner oss vid vrakplatsen Dalarövraket/Bodekull, på Kustbevakningens fartyg KBV 031, ett stort modernt fartyg. Vi är ute och dyker på några vrak som vi tycker är extra skyddsvärda. [Män tittar på en skärm med en modell av ett fartyg] Det här är en del i det samarbete vi har inlett. Det har hållit på i ett par dagar, där vi är ute i fält och jobbar. [En mindre arbetsbåt läggs ut från fartyget och de ger sig iväg med båten] I september 2020 inleddes den första fältveckan, där marinarkeologer från Vrak samarbetar med ett stort antal organisationer, bland andra Kustbevakningen, Sjöpolisen och Marinen. Allt för att få bukt på vrakplundringen i Östersjön.

[Patrick Dahlberg från Kustbevakningen fortsätter] Samarbetet vi nu har påbörjat är ett sätt för oss att organisera oss och hålla ett större fokus. Vi i Kustbevakningen formaliserar vår övervakning på vraken. [Tillbaka ute på arbetsbåten med flera man på däck] Vrakplundring har blivit ett växande problem. Här på Dalarövraket, som på senare år har identifierats som 1600-talsskeppet Bodekull, har föremål försvunnit. [Ett gult sjömärke i vattnet visar att det är dykförbud] Detta trots att det råder dykförbud på platsen. [Marinarkeolog Patrik Höglund berättar] Det är sorgligt med den här vrakplundringen. Det är i stor och liten skala. Det finns de som plockar lite, det finns de som länsar ... Det finns de som säljer föremål ... Det finns de som plockar upp rubb och stubb, det har vi flera exempel på. [Tillbaka ute på arbetsbåten med flera man på däck] Man förstör värdefull arkeologisk information ... Man förstör för andra dykare som vill se de här miljöerna. Det är fruktansvärt egoistiskt. Övervakningen av de skyddsvärda vraken har nu förstärkts - med båtar, flyg och radar - [En dykflagga visas] men även med kunskap. [Undervattensbilder med en dykare som undersöker ett vrak] Under fältdagarna dyker marinarkeologerna tillsammans med bland andra Sjöpolisen och Kustbevakningen. På det sättet för man kunskapen vidare, vilket gör det enklare att övervaka vraken. Ett verktyg är de vård- och skyddsplaner som upprättats av marinarkeologerna på Vrak. [Tillbaka uppe på arbetsbåten med flera man på däck] Här finns instruktioner kring vad dykare ska titta efter. Planerna gör det möjligt att följa vad som sker på ett vrak under årens lopp. Det kan röra sig om naturlig nedbrytning, att någon ankrat på vraket, eller att något har försvunnit. [Undervattensbilder med en dykare som undersöker ett vrak] Den skärpta övervakningen har gett resultat. [Tillbaka uppe på arbetsbåten med flera man på däck] I somras tog Kustbevakningen vrakplundrare på bar gärning i södra Sverige.

[Kustbevakningens Patrick Dahlberg kommenterar] Jag kan inte säga mycket om det, det är en pågående förundersökning. Men det är precis som du säger, vi har tagit ett sällskap. Det pågår ett utredningsarbete kring det, vi får se de närmaste månaderna vad det leder till. Det är grova straff på de här brotten. Och vi vill naturligtvis att det här ska finnas kvar för flera generationer i framtiden ... så jag tycker det här är ett viktigt arbete vi gör nu. [Jim Hansson, marinarkeolog, kompletterar] Med alla delarna i de olika myndigheterna så får vi ett större helhetsgrepp. Så det blir svårare och svårare för plundrare att förstöra vårt kulturarv.

Sidan senast uppdaterad: 2022-06-27