Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Karta över Baltikum

Baltikum, på andra sidan Östersjön, ligger nära Sverige. Från Stockholm är det fågelvägen närmare till både Estland, Lettland och Litauen än till Malmö. Bild: Johnér, Hans Berggren

Del 4: På andra sidan Östersjön

På andra sidan Östersjön - en kort historisk bakgrund

Länderna i Baltikum är Estland, Lettland och Litauen. De har till stor del en gemensam historia. Under 1600-talet härskade Sverige i delar av Baltikum, i konkurrens med Polen och Ryssland. Under 1700-talet blev Baltikum ryskt fram till första världskriget då Estland, Lettland och Litauen blev egna fria stater.

Under början av andra världskriget, 1939-1941, ockuperade Sovjet de tre länderna, bland annat för att ha fri tillgång till Östersjön. Åren 1941-1944 ockuperade istället Tyskland Baltikum. År 1944 blev Baltikum åter ockuperat av Sovjetunionen. Sovjetunionen genomförde då stora utrensningar mot de balter som man ansåg hade samarbetat med tyskarna under kriget. 1944 flydde därför bland annat 32 000 ester till Sverige över Östersjön.

Efter att de baltiska länderna tvingats in i Sovjetunionen blev kontakterna med omvärlden mycket begränsade och färjetrafiken över Östersjön nästan obefintlig.

 

Foto_G_Celsing_Marinmuseum.jpg

Elva personer, som flytt från Estland 1944, räddas av den svenska marinen. Bara en kort stund senare sjönk flyktbåten. Foto: G. Celsing Marinmuseum/SMTM

 

Foto_David_Holmert.jpg

Flyktingar från Baltikum har lyckats ta sig till Gotland, trots den överfyllda båten. Foto: Holmerts bildarkiv

 

Flykt

2021 var det drygt 24 miljoner människor på flykt över gränser till andra länder.

Människor flyr av många olika orsaker. Det kan bero på miljökatastrofer, fattigdom, förtryck eller på grund av konflikter. Man flyr för att rädda sig, ibland ensam men ofta tillsammans med många andra. Vägen till säkerhet är i många fall farlig och resan sker vanligtvis i stor ovisshet.  

 

flyktingar.png

En överlastad flyktingbåt på Medelhavet den 31 september 2021, knappt fyra mil från den italienska ön Lampedusa. Alla vänder sig mot italienska kustbevakningens båt med hopp om att bli räddade. Foto: TT Nyhetsbyrån

Isolering bryts

År 1965 fick Estland tillstånd av Sovjet att öppna en färjelinje till Finland. 1990 startades den första färjeförbindelsen till Sverige, som kom att kallas ”Den vita linjen”.

1991 återfick Estland sin självständighet och strax efteråt upplöstes Sovjetunionen. Färjetrafiken ökade och blev ekonomiskt viktig. Men trafiken var också oerhört betydelsefull för alla de människor som hade skiljts åt av krig och ockupation och som nu kunde återförenas.

 

Den vita linjen

Filmen ”Den vita linjen” (6 min) sammanfattar Östersjöfärjornas betydelse för Estlands kontakt med Västeuropa under Sovjets ockupation. Videon har svenskt tal och engelsk text.

 

Källa: SMTM

 

Frågor att besvara eller fundera på

-När har Estland varit ett fritt land under 1900-talet? 

-Varför flydde många från Estland till Sverige 1944? 

-Vad finns det för likheter och skillnader mellan de baltiska båtflyktingarna 1944 och dagens båtflyktingar över Medelhavet och Engelska kanalen? 

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12