Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Små gröna öar omringat av östersjön

Östersjön är ett grunt hav med liten vattenvolym och stora skärgårdar. Foto: Arild Vågen

Del 2: Östersjön ett litet och ungt hav

Östersjön är det lilla unga havet på vår jord. Som en liten vik av jordens stora oceaner uppe i norr. Älskat av alla som bor runt det, vi som tagit det tålmodiga och givmilda havet för givet.

 

Baltic_Sea_map-sv-1500px.jpg

En karta över Östersjön. Källa: Wikimedia Commons

Östersjön är ett litet hav jämfört med Atlanten, Stilla havet eller Indiska oceanen. Det är ett grunt hav. Medeldjupet är bara 55 meter och det största kända djupet är 459 meter, det ligger utanför Landsort i Stockholms södra skärgård. Det kan jämföras med Atlanten som har ett medeldjup på 3646 meter, det största kända djupet i Atlanten är 8486 meter. Östersjön har alltså en liten vattenvolym i förhållande till sina yta och långa kuster. Östersjön är också ett ungt hav jämfört med de stora oceanerna.  

Den senaste istiden varade i ungefär 115 000 år. Sakta började sedan klimatet bli varmare. Det var en lång process och för ca 10 000 år sedan försvann de sista resterna av inlandsisen i norra Sverige.

När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som samlades till sjöar eller rann ut i haven. Efterhand som isen smälte ändrades hela tiden landskapet, vissa sjöar försvann och nya bildades av isens smältvatten.

argentina-71909-1500px.jpg

När inlandsisen smälte bildade vattnet från isen de första sjöarna som var början på Östersjöns utveckling. Foto: David Mark

Hur vet man detta då?

Man vet detta när man tittar i de lager av lera och sediment som finns på Östersjöns botten. Man hittar då rester av olika växter och djur, exempelvis musslor och fiskar, som är antingen salt- eller sötvattensarter. Detta bevisar att Östersjöns omväxlande varit ett salt och ett sötvattenhav.

östersjöns förändring.png

Östersjöns utveckling, utseende och storlek har påverkats av inlandsisens avsmältning.

Grafik: Livet i havet

Varken sött eller salt

I vår tid, just nu, är Östersjön ett hav med bräckt vatten, mittemellan sött och salt. Detta betyder att Östersjöns vatten har lägre innehåll av salt, med andra ord en lägre salthalt, jämfört med vattnet som finns i haven väster om Sverige, exempelvis Kattegatt, Skagerak och Atlanten.

Det beror på att en stor del av vattnet i Östersjön kommer från floder, åar och bäckar. Det rinner från höga områden inne i landet, förbi städer och jordbruk, genom skogar, åkrar och insjöar.

Floder, åar och bäckar som vi kallar för vattendrag, för med sig allt det regnvatten som samlas upp. Regnvatten är inte salt, vi kallar det för sötvatten. Det salta vattnet kommer in i Östersjön genom de smala danska sunden Lilla och Stora bält samt Öresund. Östersjöns kontakt med de övriga stora haven är därför väldigt liten.

Det bräckta vattnet är en avgörande orsak till att det inte finns lika många arter av växter och djur i Östersjön som i de saltare haven. Det är också orsaken till att flera av Östersjöns arter är mindre jämfört med samma arter som finns i saltare hav. Exempelvis är blåmusslorna i haven väster om Sverige mycket större än de i Östersjön.

Däremot gör det bräckta vattnet att det finns en blandning av både salt- och sötvattensarter. Det finns fler saltvattensarter i södra Östersjön jämfört med norra Östersjön. Tvärtom gäller för sötvattensarter där fler finns i norra Östersjön jämfört med södra Östersjön.

Nysaltvatten.jpg

Livet i haven består till största delen av saltvattensarter, alltså arter som är beroende av salt. Saltvattensarter har svårt att anpassa sig till låga salthalter eftersom det gör dem stressade, de får med andra ord jobba hårdare för att överleva. När salthalten sjunker i vattnet i Östersjön blir därför också den biologiska mångfalden i havet mindre. De svarta siffrorna i promille är salthalten, siffrorna i de grå rutorna är antalet marina arter i havet, sambandet är tydligt. Illustration: Jerker Lokantz/Azote Library

Viktig för oss människor

Området där vattendrag leder regn och avloppsvatten till Östersjön, kallas för Östersjöns avrinningsområde. Inom dessa områden runt Östersjön där människors aktiviteter påverkar havet, bor 90 miljoner människor.

För oss människor är Östersjön viktig för fiske, bad och fritid. Östersjön har i alla tider också varit viktig för transporter, handel och resor. Förr i tiden var båtar det säkraste och effektivaste sättet att transportera varor och människor.

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12