Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
Vantjungfru på havets botten. En träskiva med 3 hål

Vantjungfrun kallas på engelska för ”deadeye”, eftersom det påminner om en döskalle. Men skivan med sina tre hål är varken en jungfru eller en döskalle utan en del för att spänna repen som håller masterna uppe. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

Del 5: Fördjupning Resande Man. Sju materiella källor berättar

Vraket bevaras bäst på botten

Om marinarkeologerna hade tagit upp föremålen och grävt ut vraket skulle man vara tvungen att konservera föremålen och sedan förvara den i stora magasin. Allt detta är dyrt. Dessutom skulle man förstöra för framtida forskare, som troligen har bättre metoder och verktyg än vi har.  Idag låter man därför vraken ligga orörda på Östersjöns botten. Istället dokumenterar marinarkeologerna vraken med foton och filmer. Kolla in vrakfynden här nedanför som alla kan vara bevis på att vraket verkligen är Resande Man.

Kanonkulor

I vraket finns många kanonkulor och delar av kanoner som visar att vraket är ett krigsskepp, vilket Resande Man var. Ingen vet hur många kanoner som fanns på skeppet från början. En källa säger 12 kanoner, en annan 22. Vi vet inte heller hur många kanoner som bärgades 1661. Kvar på botten finns nu fyra kanoner.

DSC_9308_2.jpg

Kanonkulor på vraket. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

Locket till ett elegant dryckeskärl

Greve von Schlippenbach kan ha haft ett dryckeskärl, en stor mugg i tenn eller silver med sig ombord. Fina, dyrbara gåvor skulle ges som mutor till polackerna vid förhandlingar för att få dem att förena sig med Sverige och gå i krig mot Ryssland. 

fynd_resande.jpg

Locket på den vänstra bilden har troligen hört till ett elegant dryckeskärl i silver eller tenn, som på bilden till höger. Foto till vänster: Jim Hansson, Vrak/SMTM. Foto till höger: Noelia Madrigal Sequeira

En gryta av bränd lera

Koppargrytor var dyra. Det var billigare och mycket vanligare med lergrytor. Den här trefotsgrytan är hel, vilket är ovanligt att hitta. Grytan fanns nära skeppets kök. Köket på ett fartyg kallas kabyss.

gryta_DSC_0928_TREFOTSGRYTA_MINDRE.jpg

En lergryta med tre ben en s k trefotsgryta användes till att laga mat. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM 

Lyxtoaletten

Det trattformade metallröret var den enda toalett som fanns ombord. Den fanns i aktern på skeppet. Bara befäl och viktiga passagerare, som till exempel greve von Schlippenbach, kapten Månsson och hans fästmö fick använda den. Att få gå på en toalett kunde inte alla ombord göra. Sjömännen fick vanligtvis hänga utanför på skeppens sidor för att göra sina behov. 

TOALETT_JIM_2.jpg

Toaletten syns tydligt på vrakplatsen bland sand, musslor och snäckor. Foto: Patrik Höglund, Vrak/SMTM

Schatullflaskor med rom?

Dyrbara flaskor förvarades i små fina kistor med fack, som kallas schatull. Flaskor finns på flera ställen i vraket. Kanske tillhörde de greve von Schlippenbach. Han skulle ju förhandla med polackerna och behövde visa att han hade fina vanor och kanske bjuda på sprit eller ge bort fina schatullflaskor som mutor.

Schatullflaskor.jpg

Bilden till vänster: Man har hittat små fina flaskor i en liten kista i vraket. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM.  Bilden till höger: Hela liknande flaskor från vraket Kronan. Foto: Kalmar länsmuseum

Blylod mätte vattendjupet

Lärstyrmannen som var med på Resande Man var inte färdigutbildad utan höll på att utbilda sig till styrman. Kanske använde lärstyrmannen ombord på Resande Man det här blylodet när han försökte hitta vägen bland skärgårdens grynnor och grund under stormen?

BLYLOD.jpg

Blylodet i vraket av Resande Man Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM 

MM 20436.jpg

Med handlodet kunde man ta reda på djupet samt om havsbotten bestod av lera, sand, sten eller klippor. Foto: Johan Löfgren, Marinmuseum/SMTM

Blylodskastare_Mindre_vit.jpg

Blylodet var tungt och det gällde att kasta det långt framför skeppet, så lodet och linan hade hunnit nå botten när skeppet passerade... Då kunde sjömannen, stående på skeppets utsida läsa av djupet rätt på linan som gick rakt ner i vattnet. Bild: Ur Nautisk ordbok av Emil Smith, 1914, i nytryck 2000

Lavetthjul – kanonvagnarnas hjul

Lavett kallas den trävagn som en kanon står i. Hjulen, som också var av trä kallas för lavetthjul. Många lösa lavetthjul till kanonvagnarna finns vid vrakplatsen.

RM_akterstäv2.jpg

Här syns ett av lavettens, kanonvagnens hjul vid vraket Resande Man. Bakom syns en uppochnedvänd lavett med sin kanon. Kanske hamnade den där under bärgningen av kanoner med dykarklocka några år efter förlisningen. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

RM141B_LAVETT.jpg

Kanonerna under 1600-talet bestod av ett eldrör i brons eller järn. På fartyg placerades kanonerna vanligtvis i en lavett, en kraftig vagn med fyra hjul av trä. Foto: Stefan Evensen, Vasamuseet/SMTM

Tegelstenar och ved

Akter om stormasten finns i vraket en hög med tegelsten och ett vedförråd. Antagligen låg skeppets kök, kabyssen här, med sin öppna eldstad. Tegelstenarna skyddade träskeppet från elden.

tegel_DSC_1947.jpg

Tegelstenar och ved - rester av Resande Mans kök. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

Vantjungfru

Vantjungfrur är träskivor med tre hål som användes för att spänna repen som stöttar en mast. Mellan två vantjungfrur spänns tre varv med rep ungefär som man snörar en sko genom flera hål.

Jamforelse_vantjungfru.jpg

Till vänster en vantjungfru på vraket av Resande Man. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM. Till höger ser du hur man med rep kan reglera spänningen mellan vantjungfru. Källa: Rama, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

 

Dykarfilm med Resande Man

I filmen ”Mytomspunnet vrak i Stockholms skärgård. Dykbesiktning av Resande Man” (3 min) från Sjöhistoriska museet, syns några av föremålen.

 

 

FRÅGOR ATT BESVARA OCH FUNDERA PÅ

- Från 1600-talet finns skriftliga källor om förlisning av Resande Man och bärgning av kanonerna. Sedan 2012 finns själva vraket som en materiell/konkret arkeologisk källa. Vilken av följande källor kan man lita mest på; muntliga källor, skriftliga källor eller arkeologiska materiella/ konkreta källor?

- Vad är det för fördel med flera källor?

- Vad är det för fördel med olika slags källor?

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12