Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:

Marinarkeologerna mäter upp ett 7000 år gammalt skelett de hittat på botten med en gul tumstock. Foto: Hans Dal/Marine-Arkæologisk-Gruppe

Del 1: Inlandsisen smälte och dränkte boplatsen

Land blev havsbotten

Inlandsisarna kunde vara 3000 meter tjocka. När de smälte höjdes havsnivån av allt vatten. Då dränktes sakta platsen där människorna bodde och där de begravde sina döda. Det som tidigare var land blev havsbotten. Skelett från stenåldern syns i sanden på botten av viken. Platsen kallas idag Tybrind Vig.

STRANDLINJE_6000_7000_ÅR_SEDAN.jpg

Kartan visar land och hav och i rött är var boplatsen låg under stenåldern. För 7000 år sedan bodde människorna vid strandkanten i Tybrind Vig. Grafik: Hanne Lindberg Vrak/SMTM

 

STRANDLINJE OCH BOPLATSEN IDAG.jpg

Kartan visar hur det ser ut idag. När inlandsisen smälte och havet steg dränktes boplatsen. Den ligger nu på havets botten. Grafik: Hanne Lindberg Vrak/SMTM

 

tybrind_vig.jpg

Stenåldersboplatsen ligger vid Fyns strand i sundet mellan Fyn och Jylland. Grafik: Hanne Lindberg Vrak/SMTM

Den sista inlandsisen smälter snabbt

Idag smälter den sista inlandsisen vid Grönland allt fortare när klimatet blir varmare. Det gör att havsnivån höjs, vilket kommer att skapa problem för de människor som bor nära kusterna. När havsnivåerna förändrades efter istiden var det en långsam förändring under tusentals år, som natur och människor hann med att anpassa sig till. Dagens snabba förändringar beror på människans utsläpp av växthusgaser under de senaste 100 åren.

 

Frågor att besvara och fundera på

- Varför ligger boplatsen under vatten idag?

- Varför har en del träföremål inte ruttnat på botten i Östersjön?

- Hur förstör dagens ökade temperaturer och föroreningar, som t.ex. övergödning, de arkeologiska fynden i Östersjön?

- Vad kallas den vetenskap som bygger på studier av gamla föremål?

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12