Köp biljett
Du använder en gammal webbläsare!
Om du har Microsoft Edge installerat kan du starta den via denna länk: vrak.se i Microsoft Edge
Vi rekommenderar följande webbläsare:
U479:s krigsdagbok.

U479:s krigsdagbok. Källa: Bundesarchiv (bilden är redigerad och formatanpassad).

Del 3: Fördjupning Krigsdagboken, en viktig historisk källa

Krigsdagboken från U479 en historisk källa 

Det skrevs både loggbok och krigsdagbok ombord på övervattensfartyg och ubåtar som hörde till flottan. I loggboken noterades var man befann sig, kurs, fart och väderlek. I krigsdagboken protokollförde man allt som hade med uppdraget och krigsaktiviteterna att göra. Alla loggböcker och krigsdagböcker skickades till speciella arkiv så fort de skrivits klart. Dessa krigsdagböcker är viktiga historiska källor när man forskar och vill veta vad som hände med ett speciellt fartyg och dess besättning. Forskarna kan lägga ett pussel genom att jämföra olika krigsdagböcker från olika fartyg vid samma tidpunkt och till och med få reda på vilka som möttes i strid, eller vilka uppdrag som genomfördes. 

Den sista arkiverade krigsdagboken för U479 skrevs mellan 27 oktober 1943 till 23 september 1944 av befälhavaren ombord. Dagboken för tiden efter den 27 oktober är antagligen kvar i vraket. Det vi vet om den tiden, kommer från rapporteringen via radio. 

Montage_omslag_Aeolus.jpg

Det röda omslaget till U479:s krigsdagbok med sidan för den 17 september 1944 till höger. Källa: Bundesarchiv (bilden är redigerad och formatanpassad). 

U479 den 17 september 1944

Den 17 september 1944 siktade ubåtens besättning passagerarfartyget Aeolus på kurs mot Sverige.  

U479 hade order om att stoppa fartyg för att leta efter baltiska flyktingar, men vid detta tillfället gör man inte det. Kanske hade Aeolus eskort av det finska krigsfartyget som nämns i krigsdagbokens notering (översatt till svenska): 

17-09-1944 
 

Kl. 08:20: I AO 2822 siktas en ångare, kurs SV, fart 15 sjömil. Vi går mot den med hög fart, det fastställs att det är den svenska ångaren ”Aeolus”.  

Kl. 08:31: Siktar ett andra fartyg i AO 2388. 

Kl. 09:02: Vi går emot det andra fartyget, fastställer att det är en finländsk ubåtsjagare under örlogsflagg. Låter honom löpa. Medan vi passerar varandra siktar han på mig med sina kanoner, och jag på honom med en T5-torped. 

Flykten från andra sidan Östersjön

1944 flydde 32 000 ester till Sverige över Östersjön till följd av Sovjetunionens ockupation. Sovjetunionen genomförde då stora utrensningar mot de balter som man ansåg hade samarbetat med tyskarna under kriget. 

 

U4_05_Aeolus.jpg

Passagerarfartyget S/S Aeolus. Källa: Sjöhistoriska museet/ SMTM  

 

Sidan senast uppdaterad: 2022-04-12